Banner - JOB service

Our Service

JOB พร้อมรองรับในทุกการขยายตัวของภาคธุรกิจ

ด้วยการส่งมอบแรงงานที่มีความเหมาะสมกับลักษณะงานอย่างแท้จริง

icon4

นำเข้าแรงเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

icon - document

เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ JOB จึงจัดเตรียมบริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวขึ้นเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน

OSS-LOGO

บริการด้านเรื่องแจ้งต่ออายุแรงงานต่างด้าวแบบฉับไว

MOU-ICON
บริการ จัดทำเอกสาร MOU วน
แรงงานต่างด้าว แบบมีคนงานอยู่แล้ว

รับทำ MOU กรณีมีคนงานอยู่แล้ว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา

ลูกค้าแค่ เตรียม เซ็นต์ จ่าย

ถูกกฎหมาย รวดเร็ว รับประกัน

VISA-ICON
บริการต่อวีซ่า
ใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว90วัน

เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ JOB จึงจัดเตรียมบริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวขึ้นเพื่อช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนเอกสารให้แก่นายจ้างและแรงงาน

inout-icon
บริการ
แจ้งเข้า-แจ้งออกให้นายจ้าง

การเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติจะทำให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าชาวพม่า ชาวลาว หรือชาวกัมพูชา ให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฏหมายภายใต้บันทึกข้อตกลง MOU

โทรติดต่อ : 02-018-8688

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ