fbpx

บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร

มุ่งสร้างสรรค์งานบริการที่แตกต่าง ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม

ทำไมใคร ๆ ก็ใช้ JOB

เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างเท่าเทียม

ที่ JOB เราเชื่อมั่นและยึดถือการดูแลผลประโยชน์ให้แก่นายจ้างและแรงงานอย่างเที่ยงธรรม พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างเท่าเทียม ด้วยการนำประสบการณ์ในสายงานมาปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น โดยคงคำนึงถึงความพึงพอใจของนายจ้าง และสิทธิที่แรงงานพึงจะได้รับเป็นสำคัญ
JOBS-EQUAL
icon

ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญอย่างรอบด้านพร้อมดูแลตลอดอายุสัญญา

icon

พร้อมบริการลูกค้าในรูปแบบ one stop service

icon

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริการ

icon

ทำงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ถูกกฎหมาย

ความสำเร็จและการยอมรับจากลูกค้า

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด

Testimonials

โทรติดต่อ : 02-018-8688

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ