fbpx
mou-myanmmar-lao-cambodia

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU)

นำเข้าแรงเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย พร้อมการดำเนินการด้านเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงานอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถระบุข้อกำหนดในการจ้างงานได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ หรือจำนวนแรงงานที่ต้องการ โดยบริการนี้จะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกสบายพร้อมลดปัญหาแรงงานต่างด้าวในแบบเก่าๆ ได้เป็นอย่างดี

icon4

ข้อดีของการนำเข้าแรงงานแบบ MOU

 • 1.แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย
 • 2.สามารถนำเข้ามาได้จำนวนมาก
 • 3.สามารถกำหนดแรงงานที่ต้องการได้
 • 4.เสียค่าใช้จ่ายน้อย
 • 5.ความเสี่ยงไม่มี

รายละเอียด

1.แรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2.แรงงานมีสัญญาผูกมัดกับบริษัท2 ปี และต่ออายุได้ 2 ปีรวม 4 ปี

Img - แรงงาน mouImage - Myanmar-mouImage - Myanmar-mouImage - lao-mouImage - Cambodia-mou

การบริการของเรา
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 • 1.การดำเนินงานเอกสารการนำเข้าแรงงาน (MOU) ทั้งฝั่งไทย พม่า กัมพูชา และ ลาว
 • 2.ขนส่งคนงานจากชายแดนถึงโรงงานหรือสถานที่ทำงาน (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
 • 3.Passport International มีอายุ 5 ปี, Visa มีอายุ 2 ปี
 • 4.JOB รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของแรงงานตั้งแต่ประเทศต้นทางจนถึงสถานที่ทำงาน
 • 5.การดำเนินงานนับจากวันที่ทำสัญญาจนกระทั่งแรงงานเดินทางมาถึงสถานที่ทำงานใช้เวลาประมาณ 60 วัน
 • 6.ทีมงานที่เป็นมืออาชีพดูแลแรงงานตลอดระยะเวลาในสัญญา
 • 7.JOB จัดชุดยังชีพให้กับแรงงาน (กระทะไฟฟ้า, หม้อหุงข้าว, พัดลม, หมอน, มุ้ง, เสื่อ, ผ้าห่ม, ข้าวสารและอาหารแห้ง)

การบริการของเรา
(คิดค่าธรรมเนียม + ค่าบริการ)

บริการรายงานตัว 90วัน, ต่อวีซ่า, และ Work Permit ในปีถัดไป สิ่งที่นายจ้างเป็นผู้จัดหาและจัดทำให้กับแรงงาน

 • 1.นายจ้างจัดหาที่พักให้กับแรงงาน
 • 2.นายจ้างจัดทำประกันสังคมให้กับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย
 • 3.นายจ้างให้สวัสดิการต่างๆกับแรงงานตามกฎหมายแรงงานไทย