มีนาคม 2024

ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ หรือแรงงานพม่า เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเมืองไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด งานหลายประเภทต้องพึ่งทักษะ ความรู้ พละกำลัง ของคนเหล่านี้ จึงไม่แปลกที่ปัจจุบันบริษัทจำนวนมากจะมองหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกันอยู่ตลอด ขณะที่แรงงานคนไหนทำงานประจำอยู่แล้วและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดี นายจ้างย่อมอยากจ้างต่อแบบไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตามเมื่อครบกำหนดตามเอกสารทำงานก็ต้องทำการเปลี่ยนเล่ม Passport PJ พม่า ให้เรียบร้อย ซึ่งตรงนี้อยากอยากนำเอาข้อมูลทั้งหมดมาอธิบายให้เข้าใจแบบละเอียด Passport PJ พม่า คืออะไร? Passport PJ พม่า คือเอกสารสำคัญของพลเมืองชาวเมียนมาร์ซึ่งออกให้โดยรัฐบาลของพม่าเพื่อรับรองสัญชาติของตัวผู้ถือเอกสารดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้เพื่อแสดงตนเมื่อต้องเดินทางไปยังต่างประเทศทั้งเหตุผลเรื่องของการท่องเที่ยว การทำงาน หรือการประกอบธุรกิจต่าง ๆ นั่นหมายถึงหากแรงงานเมียนมาร์คนใดถือพาสปอร์ตฉบับนี้อยู่ก็สามารถเดินทางเข้า - ออกเมืองไทยได้แบบไม่ผิดกฎหมาย รวมถึงยังสามารถเดินทางไปยังประเทศที่ 3 หรือประเทศอื่น ๆ ได้เหมือนกับพาสปอร์ตปกติ  อย่างไรก็ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของการเปลี่ยนเล่ม Passport PJ พม่า ก็จะมีรายละเอียดกำหนดเอาไว้อีก เช่น วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง แรงงานต่างด้าวเมียนมาร์สามารถเปลี่ยนเล่มได้ทั้งกรณีที่ตนเองมีพาสปอร์ตเล่มเขียว (CI) และมีพาสปอร์ตเล่มแดง...

กลุ่มแรงงานต่างด้าวถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองไทยอย่างมาก ช่วยขับเคลื่อนการทำงานให้ออกมามีประสิทธิภาพ นั่นเป็นเหตุผลให้หลายบริษัทตัดสินใจจ้างพวกเขาเข้ามาทำงาน ซึ่งกลุ่มแรงงานประเทศเมียนมาร์ หรือแรงงานพม่า คืออีกสัญชาติที่ถูกจ้างงานกันเยอะมาก และแรงงานต่างด้าวพม่าทุกคนที่เข้ามาทำงานเมืองไทยจะต้องมีเอกสารรับรองบุคคล หรือ CI ซึ่งนายจ้างคนไหนอาจมีข้อสงสัยว่า CI คืออะไร สำคัญต่อแรงงานชาวเมียนมาร์มากขนาดไหน มีคำตอบมาอธิบายแบบครบถ้วน เอกสารรับรองบุคคล CI คืออะไร? เอกสาร CI หรือ Certificate of Identity คือ เอกสารรับรองบุคคล ซึ่งนายจ้างหรือแรงงานมักเรียกกันแบบเข้าใจง่ายว่า Passport CI หรือ พาสปอร์ตสีเขียว (เพราะตัวหน้าปกเป็นสีเขียว) เอกสาร CI จะเป็นหลักฐานเพื่อแสดงการรับรองสัญชาติเมียนมาร์ให้กับแรงงานต่างด้าวคนดังกล่าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานในเมืองไทยแบบผิดกฎหมาย (ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าคน ๆ นี้คือชาวเมียนมาร์จริง ๆ จากฝั่งรัฐบาลของเมียนมาร์) ให้พวกเขาสามารถอยู่อาศัยและขออนุญาตทำงานในเมืองไทยได้เป็นการชั่วคราวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  เอกสารฉบับนี้มีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานของรัฐบาลไทยและทางฝั่งรัฐบาลเมียนมาร์ ภายใต้จุดประสงค์สำคัญเพื่อต้องการลดปัญหาลักลอบเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แรงงานทุกคนจึงสามารถขึ้นทะเบียนเพื่อพิสูจน์สัญชาติจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนของการทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตให้ถูกต้อง สามารถใช้ชีวิตในเมืองไทยตามเงื่อนไขที่กำหนดแบบไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ...