มกราคม 2024

เป็นเวลาหลายสิบปีที่เมืองไทยของเราจำเป็นต้องอาศัยกำลังและทักษะจากแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่ออย่างไม่ติดขัด ทั้งกลุ่มโรงงาน งานภาคบริการทุกประเภท หรือแม้แต่งานก่อสร้างก็ตาม ซึ่งการหาแรงงานต่างด้าวไม่ใช่จะจ้างใครเข้ามาทำงานก็ได้แต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลได้กำหนดเอาไว้ และปัจจุบันก็มีสิ่งที่เรียกว่า MOU ให้นายจ้างและแรงงานทุกคนปฏิบัติตาม เมื่อบวกกับการนำเข้าแรงงานมีหลายขั้นตอน บริษัทรับนำเข้าแรงงานต่างด้าวจึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูง การจ้างบริษัทรับนำเข้าแรงงานต่างด้าว คืออะไร โดยปกติแล้วนายจ้างที่ต้องการหาคนงานต่างด้าวสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ตั้งแต่การยื่น Demand Letter ยื่นขอโควตากับสำนักจัดหางาน เตรียมเอกสารแรงงานต่างด้าวให้พร้อม และอื่น ๆ แต่ด้วยปัจจัยทั้งหลายต้องยอมรับว่านายจ้างหลายคนไม่ได้ถนัด มีความชำนาญ หรือเข้าใจกับขั้นตอนเหล่านี้มากนัก  การจ้างบริษัทรับนำเข้าแรงงานต่างด้าวจึงเป็นตัวแทนนายจ้างที่จะดำเนินการตามขั้นตอนนำเข้าแรงงานแทนนายจ้างทุกประการอันเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเอาไว้ ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดในหลายด้าน นายจ้างเพียงแค่เตรียมเอกสารของตนเองให้พร้อมแล้วรอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ไม่นานก็จะได้แรงงานตามที่ตนเองต้องการแล้ว ข้อดีของการจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านบริษัทที่มีใบอนุญาตถูกต้อง จากจำนวนของแรงงานต่างด้าวยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับนายจ้างอีกเยอะมาก ส่งผลให้มิจฉาชีพเองพยายามอย่างหนักที่จะแอบอ้างว่าตนเองคือบริษัทรับนำเข้าแรงงาน หลอกนายจ้างให้เสียเงินทองเยอะ ๆ แต่ท้ายที่สุดนอกจากไม่ได้แรงงาน หรือได้แรงงานเถื่อนแล้ว ยังอาจผิดกฎหมายและโดนลงโทษอีกต่างหาก ดังนั้นการเลือกบริษัทรับนำเข้าแรงงานที่ได้มาตรฐาน มีใบอนุญาตชัดเจนจากรัฐบาลจึงสำคัญมาก ซึ่งคำแนะนำเบื้องต้นสามารถทำได้ดังนี้ 1. ชื่อเสียงของบริษัท อันดับแรกต้องประเมินจากชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จักในวงการ ไม่มีประวัติเกี่ยวกับการหลอกหรือโกงนายจ้างใด ๆ ทั้งสิ้น ยิ่งบริษัทใหญ่ เปิดบริการมานานแบบนี้ก็พอบ่งบอกถึงมาตรฐานได้ในระดับหนึ่งเช่นกัน 2. มีที่อยู่ ช่องทางติดต่อชัดเจน การเลือกจ้างบริษัทหรือหน่วยงานใดก็ตาม การมีที่อยู่ ช่องทางติดต่อ มีหน้าบริษัทชัดเจนย่อมช่วยสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงต่อการถูกหลอกได้อย่างดี...