พฤศจิกายน 2023

การจ้างแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันมีขั้นตอนที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งตัวนายจ้างเองจะได้ลูกจ้างที่มีคุณภาพ ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับทักษะไปจนถึงความประพฤติต่าง ๆ ขณะที่ลูกจ้างก็สบายใจมีงานทำและพบเจอกับนายจ้างที่ดีเช่นกัน ข้อตกลงเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว หรือ MOU จึงถูกกำหนดขึ้นมา ซึ่งนายจ้างจำนวนมากอาจกำลังสงสัยว่าการเลือกจ้างแรงงานกลุ่มนี้ดียังไง แล้วถ้าสนใจจ้างต้องทำอะไรบ้าง มีคำตอบมาบอกแบบครบถ้วนแล้ว ทำความรู้จักกับ MOU นำเข้าแรงงานต่างด้าว ก่อนจะไปพูดถึงข้อดีอยากให้นายจ้างทุกคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ MOU ของแรงงานต่างด้าวกันสักเล็กน้อย MOU หรือ Memorandum of Understanding การนำเข้าแรงงานต่างด้าวถือเป็นเงื่อนไขสัญญาที่ประเทศไทยได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับ 4 ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อให้สามารถนำแรงงานของพวกเขาเข้ามาทำงานกับนายจ้างในเมืองไทยภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในด้านของการจ้างงาน ซึ่งประเทศเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่คัดเลือกแรงงานที่เหมาะสมตามการร้องขอของนายจ้างชาวไทย รวมถึงมีการตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดด้วย ข้อดีของแรงงานต่างด้าวกลุ่มนำเข้า MOU 1. ถูกกฎหมายชัวร์ ไม่ต้องกลัวความเสี่ยงใด ๆ ทั้งสิ้น ข้อดีอย่างแรกเมื่อคุณตัดสินใจจ้างแรงงานต่างด้าวกลุ่มนำเข้าตาม MOU นายจ้างทุกคนสามารถสบายใจหายห่วงในเรื่องกฎหมายได้แบบ 100% เพราะพวกเขาทั้งหมดปฏิบัติตามขั้นตอนทุกอย่างแบบละเอียด ครบถ้วน สามารถทำงานและอยู่อาศัยในเมืองไทยได้ เมื่อทั้งนายจ้างและลูกจ้างเกิดความสบายใจผลลัพธ์ของชิ้นงานที่ออกมาย่อมมีประสิทธิภาพ การเติบโตของธุรกิจมีแนวโน้มในเชิงบวกได้ไม่ยากเลย 2. ได้แรงงานที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของนายจ้าง ตามขั้นตอนการนำเข้าแรงงานผ่าน...

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมากลุ่มแรงงานต่างด้าวถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก ด้วยเหตุผลสำคัญจากการใช้แรงงานทำอาชีพต่าง ๆ ที่บางครั้งคนไทยไม่ต้องการ เช่น งานก่อสร้าง งานแบกหาม งานบริการ ฯลฯ ทั้งนี้ใครที่ยังอาจสงสัยว่าสรุปแล้วแรงงานต่างด้าวคือใคร และสามารถมองหาเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคุณได้จากที่ไหน การันตีความปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อมูลทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้ว ตอบข้อสงสัย แรงงานต่างด้าวคือใคร แรงงานต่างด้าว คือ บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย แต่เดินทางเข้ามาเพื่อทำงานหาเลี้ยงชีพของตนเองในราชอาณาจักรไทยโดยอาศัยทั้งความรู้ แรงกาย ทักษะต่าง ๆ ที่ตนเองมีทำงานตามเป้าหมายขององค์กรให้สำเร็จลุล่วง ได้รับค่าจ้างเป็นผลตอบแทน รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามการตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เช่น สิทธิ์การรักษาพยาบาล สิทธิ์การลา ค่าคอมมิชชั่น ค่าโอที ฯลฯ  เดิมทีคำว่า “แรงงานต่างด้าว” มักหมายถึงแรงงานทาส แรงงานจากกลุ่มเชลยศึกของประเทศที่แพ้สงคราม แต่ปัจจุบันสามารถเหมารวมทุกคนที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ต้องทำงานในเมืองไทยให้จัดอยู่ในกลุ่มนี้ได้ นั่นเท่ากับไม่ใช่แค่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจากลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ เท่านั้น แต่คนประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี หากเข้าเกณฑ์ตามความหมายที่กำหนดก็อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมด ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างปลอดภัย...