เมษายน 2023

ไม่ว่าชนชาติใดย่อมมีสิทธิ์ได้รับการดูแลตามขั้นตอนพื้นฐานอย่างเท่าเทียม ซึ่งแรงงานต่างชาติทุกคนที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยทุกอาชีพ ทุกตำแหน่ง ถือเป็นอีกบุคลากรสำคัญสำหรับพัฒนาธุรกิจให้แข็งแกร่ง เติบโตไปตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรวางแผนเอาไว้ และยังมีส่วนในการพัฒนาประเทศไทยด้วย จึงไม่ใช่แค่การตอบแทนด้านเงินทอง หรือการดูแลสุขภาพกายเพียงอย่างเดียว แต่การสนับสนุน “สุขภาพจิต” ของพวกเขาก็เป็นอีกเรื่องที่นายจ้างควรทำ คำถามที่นายจ้างอาจสงสัยคือแล้วต้องทำอะไรบ้าง มาดูกันเลย คำแนะนำสำหรับนายจ้างเพื่อสนับสนุนสุขภาพจิตแรงงานต่างชาติ 1. มีการสอบถามพูดคุยกับแรงงานอยู่ตลอด คำแนะนำแรกสำหรับนายจ้างทุกคนเพื่อสนับสนุนและเข้าใจถึงความรู้สึก ความคิด และประเมินสุขภาพจิตของแรงงานต่างชาติได้อย่างตรงจุดมากที่สุด ควรมีการสอบถามพูดคุยกับพวกเขาอยู่ตลอด เช่น ทุกสัปดาห์มีการเรียกประชุมสอบถามการทำงาน ปัญหาที่พบเจอ หรือรับฟังข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาจพูดคุยแบบกลุ่ม แบบรายบุคคลก็ตามความเหมาะสม  ที่สำคัญพยายามบอกกับพวกเขาเสมอถึงความจริงใจที่นายจ้างมีให้ เช่น หากมีปัญหาระหว่างการทำงานสามารถเข้ามาพูดคุยได้ตลอด เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายขององค์กร เมื่อแรงงานต่างชาติรู้สึกว่าพวกเขาไม่กดดัน นายจ้างรับฟังและเข้าใจย่อมส่งผลดีต่อจิตใจและยินดีทำงานให้อย่างเต็มศักยภาพ 2. หากสังเกตถึงความเครียด ความกดดันที่เกิดขึ้น ควรสนับสนุนเรื่องจิตแพทย์ แม้จะบอกว่าทุกการทำงานเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีความตึงเครียด ความกดดันต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ในฐานะนายจ้างก็ต้องคอยสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นต่อตัวแรงงานต่างชาติด้วยว่าบางพฤติกรรมผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่ เช่น ผลลัพธ์ของงานที่ออกมาไม่ได้มาตรฐานแม้มีการพูดคุยตักเตือนบ่อยครั้งแล้วก็ตาม พนักงานขาดงานบ่อย มาสาย หรือหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง ไม่ค่อยพูดจา เก็บตัวเงียบซึม...