ต่อใบอนุญาติทำงานในไทยได้ถึง 31 มีนาคม 2565

ครม.อนุมัติ แรงงานต่างด้าวต่อใบอนุญาตทำงานในประเทศ ทำงานได้ถึง 31 มีนาคม 2565 จากมติครม. วันที่ 4 สิงหาคม 2563

แรงงานต่างด้าวดังต่อไปนี้สามารถลงทะเบียนต่อใบอนุญาตในประเทศ

กลุ่มที่ 1 : MOU ในประเทศครบ 4 ปีก่อน 31 มีค 64

กลุ่มที่ 2 : คนที่เคยมีบัตรชมพู ที่ต้องดำเนินการตามมติ ครม.วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ OSS,กลุ่มบัตรชมพู) แต่ไม่ได้ดำเนินการ

กลุ่มที่ 3 : MOU แจ้งออกเกิน 30 วัน เปลี่ยนนายจ้างไม่ทัน

กลุ่มที่ 4 : คนต่างด้าวซึ่งถือบัตรบัตรผ่านแดน (Border Pass)

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำงานได้จนถึง 31 มีนาคม 2565

แรงงานดังกล่าวกลุ่มนี้ โดยปกติจะต้องทำการกลับประเทศต้นทางและดำเนินการ MoU ใหม่ แต่ด้วย มติครม.วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สามารถให้แรงงานดำเนินการในไทยได้ โดยแรงงานจะได้บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) โดยขั้นตอนมีดังนี้

1. ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน – สำนักงานจัดหางาน: ค่าธรรมเนียม 1450 บาท

ขั้นตอนการ ยื่นคำขอใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จ ที่สำนักจัดหางาน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
*กรณีนายจ้างทำเองเสียค่าหลักประกัน 1000 บาท

2. ตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลรัฐกำหนด >>คลิ๊ก https://www.jobsworkerservice.com/workpermit/

  • กลุ่มประกันสังคม – ค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพ 500
  • ประกันสุขภาพ 3 เดือน 500 บาท
  • กลุ่มประกันสุขภาพ – ค่าธรรมเนียมตรวจสุขภาพ 1000
  • ประกันสุขภาพ 2 ปี 3200 บาท

ขั้นตอนการพาคนนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

ตรวจลงตราวีซ่า ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง: ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1900 บาท

3. ทำการตรวจลงตราวีซ่าทำงาน ที่สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

4. นัดหมายถ่ายบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ที่สำนักงานเขตพื้นที่: ค่าธรรมเนียม 80 บาท
ถ่ายใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

ระยะเวลาบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
4สิงหาคม2563