เปิดรับงานบริการ MOU ล่วงหน้า โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 นี้เป็นต้นไป

เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด-19  ส่งผลทำให้ทางกระทรวงแรงงาน กรมจัดหางาน ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้

โดยมีนโยบายชะลอการอนุมัติแรงงานนำเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม2563 เป็นต้นมา จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ดังนั้น ทางบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด จึงงดรับงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

เนื่องจาก นโยบายดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งในขณะนี้ได้ผ่านระยะเวลามานานพอสมควร และการระบาดของไวรัสโควิด – 19 เริ่มทุเลาลง แต่ทางภาครัฐยังคงไม่มีนโยบายในการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าวเหมือนเดิม

 

 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับการดำเนินงาน เรื่องนำเข้าแรงงานต่างด้าว ทางบริษัท ฯ จึงเล็งเห็นว่า ควรเตรียมความพร้อมในเรื่องการรับบริการลูกค้าไว้ล่วงหน้า

เพื่อจะได้ทราบถึงปริมาณงาน และดำเนินการด้านเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ ยื่นหน่วยงานราชการ เมื่อมีนโยบายเปิดอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว  ดังนั้น ทางบริษัทจึงมีนโยบาย

เปิดรับงานบริการ MOU ล่วงหน้า โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 นี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่ชัดในเรื่องของระยะเวลาดำเนินการได้  ขึ้นอยู่กับ นโยบายของทางภาครัฐ ว่ามีการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการดำเนินการ อย่างไร

เพื่อป้องกันตามมาตราการของสถานะการณ์โรคระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้

———————————
?บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0003/2559
?ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
☎ โทร.02-018-8688
? ID Line : @jobsworker หรือคลิก http://nav.cx/pgfEa1B