แจ้งให้ทราบบริการต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (บัตรชมพู กลุ่มวีซ่าหมด 31 มีนาคม 2563 หรือกลุ่ม มติ ครม. 20 สิงหาคม 2562) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ!!

แจ้งให้ลูกค้าทุกท่านทราบ….

 

เรียน  ทุกท่านที่ยื่นบริการต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
(บัตรชมพู กลุ่มวีซ่าหมด 31 มีนาคม 2563 หรือกลุ่ม มติ ครม. 20 สิงหาคม 2562)
“ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ตรวจสุขภาพ ตีวีซ่า และถ่ายบัตรชมพู”
☎ รบกวนติดต่อกับทางบริษัท เพื่อตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน
และส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ
? ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น ?
หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิ

ไม่รับดำเนินการและไม่คืนเงินทั้งสิ้น

ขอบคุณครับ

———————————
?บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0003/2559
?ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
☎ โทร.02-018-8688
? ID Line : @jobsworker หรือคลิก http://nav.cx/pgfEa1B