MOU คืออะไร ทำไมต้องทำการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU

MOU คืออะไร ทำไมต้องทำการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาแรงงานต่างด้าวถือเป็นกลุ่มบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยพัฒนาธุรกิจให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ แทบทุกบริการหรือกลุ่มงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้ทักษะ ความเชี่ยวชาญจากพวกเขาเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันมีข้อกำหนดระบุเอาไว้ชัดเจนว่าต้องทำตามเงื่อนไข MOU คำถามที่น่าสนใจสำหรับนายจ้างหลายคนคงหนีไม่พ้น MOU คืออะไร มีความสำคัญต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวมากแค่ไหน มีคำตอบมาบอกแล้ว

ตอบข้อสงสัย MOU คืออะไร

MOU หรือ Memorandum Of Understanding หนังสือหรือเอกสารที่มีการบันทึกข้อตกลง หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เอาไว้เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันในทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน บุคคลทั่วไป ทั้งนี้ต้องมีการลงลายมือชื่อของตัวแทนแต่ละฝ่ายในฐานะของการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันให้มีผลการบังคับใช้ตามรายละเอียดที่ระบุเอาไว้ อย่างไรก็ตามเนื้อหาใน MOU อาจระบุทุกสิ่งที่ต้องปฏิบัติลงไปอย่างชัดเจนเพื่อขจัดข้อสงสัย ความกังวลใจ หรืออาจมีการอธิบายข้อมูลแบบหลวม ๆ โดยหวังให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องและปฏิบัติตามความเหมาะสม

MOU แรงงานต่างด้าว คืออะไร

ขณะที่ MOU แรงงานต่างด้าว คือ เป็นหนังสือที่มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการนำเข้าแรงงานของทั้ง 3 ประเทศที่จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งการทำ Demand Letter การยื่นเอกสารและหนังสือให้กับหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณา การลงตราประทับ การอบรมแรงงาน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไปจนถึงการตรวจสุขภาพ 

เหตุผลสำคัญในการต้องออก MOU แรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการเข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว รวมถึงยังเป็นสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับกระบวนการนำเข้าแรงงานซึ่งถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบการทำงานของเมืองไทยในปัจจุบัน อีกทั้งนายจ้างยังมีโอกาสได้คัดเลือกแรงงานที่ตนเองต้องการตามทักษะ ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้ด้วยนั่นเอง

ความสำคัญของการปฏิบัติตาม MOU แรงงานต่างด้าว

อย่างที่บอกไปว่าการนำเข้าแรงงานต่างด้าวคือเรื่องจำเป็นในแทบทุกธุรกิจและอุตสาหกรรมของเมืองไทย ซึ่งการให้ความสำคัญเพื่อปฏิบัติตาม MOU ที่ระบุเอาไว้เกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจะช่วยให้เกิดสิ่งที่ดีตามมาในหลายด้าน ประกอบด้วย

1. แรงงานทุกคนถูกกฎหมาย

เมื่อนายจ้างดำเนินการนำเข้ามาอย่างถูกต้องตาม MOU นั่นหมายถึงแรงงานทุกคนที่เข้ามาก็เป็นบุคคลผู้พำนักอาศัยในประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องกังวลใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถทำงานหาเงินตามทักษะที่ตนเองมี อีกทั้งในกรณีเจ็บป่วยก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ง่ายกว่าแรงงานผิดกฎหมายแน่นอน

2. นายจ้างนำเข้าได้คราวละมาก ๆ

การนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้างสามารถทำได้ครั้งละหลายคนโดยไม่ต้องลักลอบหรือแอบเข้ามาให้ยุ่งยาก ซึ่งตรงนี้ยังเป็นผลดีในเชิงธุรกิจ มีคนทำงานตรงกับตำแหน่งที่ต้องการชัดเจน กำหนดปริมาณแรงงานได้ วางแผนเพื่อต่อยอดในอนาคตเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จไม่ยากเลย

3. ไม่ต้องกังวลใจเรื่องความเสี่ยงใด ๆ ทั้งสิ้น

นายจ้างหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าการนำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับและจำคุก แบ่งเป็น

  • โทษของนายจ้าง ปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท / แรงงานต่างด้าว 1 คน หากยังทำซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงจะไม่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นเวลาถึง 3 ปี 
  • โทษของแรงงานต่างด้าว ปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท จากนั้นจะถูกส่งตัวออกราชอาณาจักรโดยเร็วที่สุด และไม่อนุญาตให้เข้ามาทำงานนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษเป็นเวลา 2 ปี 

ในทางกลับกันหากเลือกจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายตามข้อกำหนด MOU ก็ไม่มีอะไรให้กังวลทั้งตัวนายจ้างและแรงงาน ร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่ของตนเองได้เลย

4. ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม

ไม่ได้บอกว่าแรงงานต่างด้าวมีอันตราย แต่การที่บางคนลักลอบเข้าประเทศ ไม่มีแหล่งที่อยู่ หรือไม่มีแม้แต่ชื่อระบุตัวตนชัดเจนก็เป็นเรื่องยากในการตามหาตัวหากเกิดกรณีไม่คาดฝันขึ้น อีกทั้งหากมีคนจำหน้าได้ รู้ว่าทำงานอยู่ไหนนายจ้างเองก็พลอยเดือดร้อนไม่ต่างกัน การนำเข้าให้ถูกกฎหมายตาม MOU จึงมีส่วนสำคัญในการช่วยลดปัญหาอาชญากรรม

นำเข้าแรงงานต่างด้าวตาม MOU ไม่ยากอย่างที่คิด

มาถึงตรงนี้นายจ้างหลายคนคงพอเข้าใจแล้วว่าการทำตามข้อปฏิบัติ MOU ย่อมช่วยให้บุคคลทั้ง 2 ฝ่าย สามารถทำตามหน้าที่ของตนเองได้แบบไม่ต้องกังวลใจ อย่างไรก็ตามก็อาจมีข้อกังวลใจเล็กน้อยเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ต้องเตรียมเอกสาร ยื่นเอกสาร และอีกสารพัด กลัวตนเองจะดำเนินการผิดพลาด เสียเวลา ไปจนถึงไม่มีเวลาในการเช็กรายละเอียดแรงงาน

สิ่งเหล่านี้จะหมดไปเพียงแค่คุณเลือกใช้บริการกับตัวแทนจัดหาแรงงานต่างด้าว บริษัท จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด (Jobs Worker Services) การันตีว่าแรงงานทุกคนถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ MOU ทุกประการ ดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในด้านนี้มายาวนานมาก สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาทำด้วยตนเอง บริการแบบ One Stop Service ติดต่อที่เดียวเบ็ดเสร็จไปจนถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว ติดต่อเราเลย!