Author: webmaster

สำหรับตัวแรงงานต่างชาติ (แรงงานต่างด้าว) ที่สนใจเข้ามาทำงานในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงองค์กรต่างๆที่ สนใจจะจัดหาแรงงานต่างด้าว จะต้องมีการขออนุญาตและทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องทั้งหมด ได้แก่การมีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่า (Visa) ซึ่งขั้นตอนของการเตรียมเอกสารก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อการพิจารณาให้ผ่านอย่างง่ายดาย ซึ่งแต่ละประเภทของการยื่นขอต้องประกอบไปด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ การทำใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) สำหรับแรงงานต่างชาติ แรงงานต่างชาติ (ต่างด้าว) ที่จะเข้ามาทำงานในเมืองไทย ขั้นตอนแรกต้องมีการขอใบอนุญาตทำงาน หรือ Work Permit ให้เรียบร้อย แต่ละครั้งจะมีอายุ 1 ปี และต้องต่อใบอนุญาตนี้ไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้มีเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับหน่วยงานที่สามารถรับชาวต่างชาติเข้ามาทำงานได้ต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท มีพนักงานคนไทย 4 คน ต่อพนักงานต่างชาติ 1 คน  คำแนะนำคือหลังจากเดินทางเข้ามาถึงเมืองไทยเรียบร้อยควรรีบทำ Work Permit ทันที เพราะกรณีทำเดือนสุดท้ายหลังได้วีซ่าก็จะเสียสิทธิ์เรื่องการขอขึ้นประกันสังคม และการยื่น ภงด.1 ไม่ทันในการต่อวีซ่า 1...

ในปัจจุบันแรงงานต่างด้าวถือเป็นบุคคลสำคัญที่คอยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าได้อย่างดีโดยเฉพาะบรรดากลุ่มแรงงานกลุ่มฝีมือ กึ่งฝีมือ และอาชีพต่าง ๆ อย่างไรก็ตามสำหรับนายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว เหล่านี้นอกจากต้องทำใบอนุญาตแรงงาน (Word Permit) การทำพาสปอร์ต (Passport) และ วีซ่า (Visa) แล้ว การทำความรู้จักกับประเภทแรงงานที่สามารถจ้างได้ รวมถึงความแตกต่างจะช่วยให้สามารถจ้างคนอย่างมั่นใจ ประเภทของแรงงานต่างด้าวที่สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย 1. กลุ่มแรงงานได้รับอนุญาตตามมาตรา 9 กลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้สามารถทำงานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องคนเข้าเมือง แบ่งออกได้ 4 ประเภท ดังนี้ แรงงานทั่วไป คือ กลุ่มคนต่างชาติที่มีทักษะการทำงานดี มีตำแหน่งงานระดับสูง อาจเป็นการส่งตัวมาจากบริษัทต่างประเทศที่ได้ลงทุนในเมืองไทย หรือบางกรณีต้องใช้ทักษะเฉพาะจำพวกเทคโนโลยีชั้นสูง งานช่างเฉพาะทาง งานด้านการสื่อสารภาษา รวมถึงการทำงานจากเงินลงทุนของตนเอง กิจการร่วมทุน แบ่งได้ทั้ง การลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาท จนถึง 30 ล้านบาท หรือบรรดาสมาคม มูลนิธิ องค์กรต่างชาติ แรงงานตลอดชีพ คนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตสามารถทำงานได้ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๒๒...

ตามมาตรากฎหมาย มาตราที่ 131 ผู้ใดยึดใบอนุญาตทำงาน หรือเอกสารสำคัญประจำตัวของคนต่างด้าวไว้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ . ในกรณีที่คนต่างด้าวยินยอมให้ผู้ใดเก็บรักษาใบอนุญาตทำงาน หรือเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้ ผู้นั้นต้องยินยอมและอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าว สามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้ตลอดเวลาตามที่คนต่างด้าวร้องขอ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษเช่นเดียวกับการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง . เว้นแต่ กรณีแรงงานต่างด้าว ยินยอม สามารถทำได้ ไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าแรงงานต่างด้าวขอ ต้͟͟อ͟ง͟ใ͟ห้͟͟ถ้͟͟า͟ไ͟ม่͟͟ใ͟ห้͟͟ผ͟ิ͟ด͟ก͟ฎ͟ห͟ม͟า͟ย͟ท͟ั͟น͟ท͟ี͟ ͟ . รู้ลึก รู้จริง เรื่องแรงงานต่างด้าว รับทำเอกสารแรงงานต่างด้าว  ทำครบ จบจริง ปลอดภัย มั่นใจ ถูกกฎหมาย 100% มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารแรงงานต่างด้าว ✅คุยกับเจ้าหน้าที่คลิกเลย https://forms.gle/iNasdAGhhEVfTK1v7 เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับหาท่านโดยด่วน . ✅ไขข้อข้องใจทุกเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ✅เก็บทุกรายละเอียด ใส่ใจทุกงาน ✅ราคาเป็นมิตรทักเข้ามาได้เลยครับ ——————————— บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0003/2559 ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร.02-018-8688 ...

รู้ลึก รู้จริง เรื่องแรงงานต่างด้าว รับทำเอกสารแรงงานต่างด้าว MOU ครบวาระ 4 ปี  ทำครบ จบจริง ปลอดภัย มั่นใจ ถูกกฎหมาย 100% มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารแรงงานต่างด้าว ✅ลงทะเบียนคลิกเลย https://forms.gle/iNasdAGhhEVfTK1v7 เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับหาท่านโดยด่วน . ✅ไขข้อข้องใจทุกเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ✅เก็บทุกรายละเอียด ใส่ใจทุกงาน ✅ราคาเป็นมิตรทักเข้ามาได้เลยครับ ——————————— บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0003/2559 ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร.02-018-8688 ID Line : @jobsworker หรือคลิก http://nav.cx/pgfEa1B Facebook :https://www.facebook.com/jobsworker Website : www.jobsworkerservice.com ...

รู้ลึก รู้จริง เรื่องแรงงานต่างด้าว รับทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร ครบจบที่นี่ ปลอดภัย มั่นใจ ถูกกฎหมาย 100% มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารแรงงานต่างด้าว ✅ลงทะเบียนคลิกเลย https://forms.gle/iNasdAGhhEVfTK1v7 เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับหาท่านโดยด่วน 💢อย่าปล่อยให้ความกังวลใจของคุณทำร้ายตัวเอง ทุกปัญหามีทางออกให้เราช่วยสิครับ💢 ✅ไขข้อข้องใจทุกเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ✅เก็บทุกรายละเอียด ใส่ใจทุกงาน ✅ราคาเป็นมิตรทักเข้ามาได้เลยครับ ——————————— บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0003/2559 ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร.02-018-8688 ID Line : @jobsworker หรือคลิก http://nav.cx/pgfEa1B Facebook :https://www.facebook.com/jobsworker Website : www.jobsworkerservice.com ...

รู้ลึก รู้จริง เรื่องแรงงานต่างด้าว รับทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร ครบจบที่นี่ ปลอดภัย มั่นใจ ถูกกฎหมาย 100% ✅ดูจริง✅ทำจริง✅ไม่ลอยแพ ไม่ปล่อยเบลอ ✅ลงทะเบียนคลิกเลย https://forms.gle/iNasdAGhhEVfTK1v7 เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับหาท่านโดยด่วน . ✅ไขข้อข้องใจทุกเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ✅เก็บทุกรายละเอียด ใส่ใจทุกงาน ✅ราคาเป็นมิตรทักเข้ามาได้เลยครับ ——————————— บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0003/2559 ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร.02-018-8688 ID Line : @jobsworker หรือคลิก http://nav.cx/pgfEa1B Facebook :https://www.facebook.com/jobsworker Website : www.jobsworkerservice.com ...

รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา ปลอดภัย มั่นใจ ถูกกฎหมาย 100% ไม่ทิ้งให้เคว้ง ไม่ปล่อยให้รอ มีตัวตนจริงสามารถตรวจสอบได้ ✅ลงทะเบียนคลิกเลย https://forms.gle/iNasdAGhhEVfTK1v7 เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจะติดต่อกลับหาท่านโดยด่วน . ✅มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารพร้อมตอบคำถาม ✅ไขข้อข้องใจทุกเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ✅เก็บทุกรายละเอียด ใส่ใจทุกงาน ✅ราคาเป็นมิตรทักเข้ามาได้เลยครับ ——————————— บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0003/2559 ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร.02-018-8688 ID Line : @jobsworker หรือคลิก http://nav.cx/pgfEa1B Facebook :https://www.facebook.com/jobsworker Website : www.jobsworkerservice.com ...

แรงงานกลุ่ม MoU ที่ครบวาระ 4 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ ไม่ต้องทำ MoU ใหม่ !! . ✅สามารถยื่นเอกสารได้แล้ววันนี้ 📥ทักไลน์ด่วนคลิก http://nav.cx/pgfEa1B พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย . รีบมาต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่า (Work permit+VISA) ในไทยได้แล้วที่บริษัทจ๊อบส์ ครบ จบ ที่นี้ . ค่าธรรมเนียมต่อวีซ่า 1900 บาท 2 ปี ค่าบริการ 1530 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 1900 บาท 2 ปี ค่าบริการ 1070 บาท ตรวจสุขภาพ+ใบรับรองแพทย์กลุ่มมีประกันสังคม 500 บาท รวม 6,900 บาท ***ราคาดังกล่าวรวม Vat แล้ว ***ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการถ่ายบัตรชมพู ***ทางบริษัทมีบริการพาไปถ่ายบัตรชมพูและติดต่อกับเขตให้ ——————————— บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0003/2559 ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์...

[caption id="attachment_2739" align="aligncenter" width="1024"] รับทำเอกสารแรงงานต่างด้าว[/caption] รับทำเอกสารแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา บัตรชมพูหมดอายุ 31 มีนาคม 2565 นี้ สามารถยื่นเอกสารได้แล้ววันนี้ถึง15มีนาคม2565 เท่านั้น ทักไลน์ด่วนคลิก http://nav.cx/pgfEa1B พร้อมให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ง่ายๆ แค่ติดต่อเรา พร้อมชำระค่าบริการรวม เพียง 5575 บาท เท่านั้น!! เราจะเร่งดำเนินการให้ดังนี้ ขั้นที่ 1 ยื่นต่อใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มี.ค.2565 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 1 ปี 1000 บาท ค่าบริการ 1070 บาท รวมเป็นเงิน 2070 บาท . ขั้นที่ 2 ตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ -กรณีมีประกันสังคม แนบหลักฐานการส่งเงินสมทบประกันสังคม (เดือนล่าสุด) -กรณีไม่มีประกันสังคม ค่าประกันสุขภาพ (อาคเนย์ประกันภัย) 990 บาท -กลุ่มแม่บ้าน จะต้องตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ รพ.รัฐ ตามสถานที่ทำงาน เท่านั้น . ขั้นสุดท้าย ยื่นคำร้องขออยู่ต่อ (Visa) ค่าธรรมเนียม Visa...

แนวทางของมติครม. 28 กันยายน 2564 นะครับ . ทั้งนี้นายจ้างที่สนใจอยากดำเนินการ สำหรับแรงงานกลุ่มนี้ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ . 1)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติผิดกฎหมาย ไม่ได้ขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย . **แบบผิดกฎหมายนั่นเอง** . 2)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ดำเนินการขออนุญาตทำงานตามมติ 29 ธ.ค.63 แต่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ . [caption id="attachment_2712" align="alignleft" width="300"] ขั้นตอน และ เวลา ของ มติ ครม. 28กันยายน 2564[/caption] มีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้ เอกสารนายจ้าง 1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดา 1.1 สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด 1.2 สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 4 ชุด . 2.กรณีเป็นนิติบุคคล 2.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  4 ชุด พร้อมลงนามและประทับตราบริษัททุกหน้า 2.2 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ+สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการที่มีอำนาจลงนาม 4 ชุด . เอกสารคนงาน -...