แรงงานผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนได้แล้ว2564

แรงงานผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนได้แล้ว2564

แนวทางของมติครม. 28 กันยายน 2564 นะครับ

.
ทั้งนี้นายจ้างที่สนใจอยากดำเนินการ สำหรับแรงงานกลุ่มนี้
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ
.
1)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติผิดกฎหมาย ไม่ได้ขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย
.
**แบบผิดกฎหมายนั่นเอง**
.
2)แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ดำเนินการขออนุญาตทำงานตามมติ 29 ธ.ค.63 แต่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ
.
ครม.28กันยายน2564

ขั้นตอน และ เวลา ของ มติ ครม. 28กันยายน 2564

มีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้
เอกสารนายจ้าง
1.กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
1.1 สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
1.2 สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 4 ชุด
.
2.กรณีเป็นนิติบุคคล
2.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  4 ชุด พร้อมลงนามและประทับตราบริษัททุกหน้า
2.2 สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ+สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการที่มีอำนาจลงนาม 4 ชุด
.
เอกสารคนงาน
– ชื่อพ่อ ชื่อแม่ คนงาน
–  รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 8 ใบ
– สำเนาบัตรประชาชนจากประเทศต้นทางของคนงาน
– สำเนาหน้าพาสปอร์ต+หน้า VISA (ถ้ามี)
– สำเนาหน้า Work Permit (ถ้ามี)
.
สำหรับค่าธรรมเนียมเบื้องต้น
คนงานไม่มีเอกสารอะไรเลย
ไม่มีประกันสังคม
– ค่าใบอนุญาตทำงาน = 1,450 บาท
– ค่าตรวจสุขภาพ กรณีไม่มีประกันสังคม = 1,490 บาท (990 ประกันเอกชน+500 ค่าตรวจสุขภาพ)
– ค่าธรรมเนียมถ่ายบัตรชมพู = 80 บาท
.
.
.
ทั้งนี้นายจ้าง และแรงงานสามารถกรอกแบบฟอร์ม ตามลิ้งค์ด้านล่าง
เมื่อทางรัฐบาลประกาศให้เริ่มทำแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป
เพื่อแจ้งเอกสาร การดำเนินงาน อย่างทันที
หรือทำการแอดไลน์ เพื่อรอรับข่าวสาร ประกาศที่ทันต่อเหตุการณ์แรงงานต่างด้าว
.
📲 ID Line : @jobsworker หรือคลิก http://nav.cx/pgfEa1B
.
———————
🏣บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0003/2559
📍ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
☎️ โทร.02-018-8688
📲 ID Line : @jobsworker หรือคลิก http://nav.cx/pgfEa1B
Facebook : Jobs Worker Services CO.,LTD ผู้นำการนำเข้า MOU