แรงงานต่างด้าวเปิดบัญชีธนาคาร

ตอบคำถามคาใจ แรงงานต่างด้าวเปิดบัญชีธนาคารได้หรือไม่

หากลองสังเกตดี ๆ จะพบว่าตู้เอทีเอ็มของหลาย ๆ ธนาคารไม่ได้มีแค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังมีภาษาเพื่อนบ้านของเราอย่างภาษาพม่าเพิ่มเข้ามาด้วย เนื่องจากปัจจุบันแรงงานต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นคนลาว กัมพูชา หรือเมียนมาร์ก็สามารถเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ลูกจ้างสามารถออมเงินและโอนเงินไปให้ครอบครัวของตน โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางหรือโอนเงินผ่านนายหน้า ส่วนนายจ้างก็สามารถจ่ายเงินเดือนให้กับแรงงานต่างด้าวได้อย่างสะดวกสบาย โดยเฉพาะนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นจำนวนมาก จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จึงรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับแรงงานต่างด้าวมาให้นายจ้างทุกท่าน มีอะไรน่าสนใจบ้าง ไปดูกัน

เปิดบัญชีธนาคารให้แรงงานต่างด้าวไม่ยากอย่างที่คิด

หากพูดถึงการทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี การฝาก/ถอน การโอนเงิน หลาย ๆ คนคงมองว่าเป็นอะไรที่ยุ่งยาก ยิ่งถ้าเป็นการดำเนินการให้กับคนที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยแล้วก็ยิ่งน่าหนักใจเป็นอีกเท่าตัว แต่ความจริงแล้วชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวสามารถเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทยได้ไม่ยาก เพียงแค่นำเอกสารสำคัญไปให้ครบ โดยธนาคารส่วนใหญ่จะกำหนดให้ชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวที่ต้องการเปิดบัญชีในประเทศไทยใช้เอกสาร ดังนี้

  • กรณีชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงาน

ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือเอกสารประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)  สำหรับแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดบัญชีได้ เนื่องจากธนาคารต้องการหลักฐานยืนยันว่าผู้ที่มาเปิดบัญชีทำงานอยู่ในประเทศไทยจริง หากอยู่ระหว่างการรอรับใบอนุญาตทำงาน สามารถใช้เอกสารที่หน่วยราชการออกให้ใช้แทนได้ โดยเอกสารดังกล่าวจะระบุวันที่ให้ไปรับใบอนุญาตทำงานตัวจริง

  • กรณีชาวต่างชาติหรือแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

ธนาคารบางแห่งอาจให้ชาวต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เปิดบัญชีได้ โดยต้องใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ร่วมกับหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานหรือบุคคล ดังต่อไปนี้

  • สถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
  • หน่วยงานต่างประเทศ เช่น หนังสือรับรองการรับเงินบำนาญจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศ
  • ธนาคารต่างประเทศของผู้ขอเปิดบัญชีส่งผ่าน SWIFT
  • บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือได้ เช่น เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า ข้าราชการ ผู้บริหารบริษัทเอกชน
  • สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่ธนาคารเชื่อถือได้

อย่างไรก็ตาม ธนาคารแต่ละแห่งมีข้อกำหนดการเปิดบัญชีสำหรับชาวต่างชาติไม่เหมือนกัน นายจ้างและลูกจ้างควรศึกษาข้อมูลให้ดีว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างก่อนไปที่ธนาคาร หากไม่แน่ใจเรื่องขั้นตอนต่าง ๆ อาจปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ที่ให้บริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวอย่างครบวงจรและเป็นมืออาชีพ หรือสอบถามทางธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชีให้แน่ชัด เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการดำเนินการ

เสียค่าใช้จ่ายและค่าบริการเท่ากับคนไทย

การเปิดบัญชีให้กับชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวเสียค่าใช้จ่ายเท่ากับคนไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของธนาคารนั้น ๆ ว่าจะต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำเป็นเงินเท่าไร นอกจากนี้อาจมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามมา เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบัตรเอทีเอ็ม ยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องมีคงเหลืออยู่ในบัญชี เป็นต้น ธนาคารส่วนใหญ่จะกำหนดให้เปิดบัญชีขั้นด้วยเงินต่ำ 500 บาท แต่ปัจจุบันก็มีธนาคารบางแห่งที่ไม่ได้กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ ทำให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเปิดบัญชีธนาคารในช่วงปี 2019 ที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิม

โอนเงินง่าย จ่ายคล่อง ทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

การที่แรงงานต่างด้าวมีบัญชีธนาคารเป็นของตัวเอง ทำให้นายจ้างสามารถจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างด้วยการโอนเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคารได้สะดวก ไม่ต้องถอนเงินสดออกมาเป็นจำนวนมากและสามารถจ่ายเงินให้กับลูกจ้างหลาย ๆ คนได้อย่างเป็นระบบ เกิดความผิดพลาดน้อยกว่าการจ่ายเงินด้วยตนเอง ส่วนแรงงานต่างด้าวก็จะมีแหล่งเก็บเงินที่ปลอดภัย และสามารถโอนเงินกลับไปยังประเทศของตนได้อย่างอุ่นใจ ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกนายหน้าโกง

จากการศึกษาพบว่าแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่ตัดสินใจส่งเงินกลับประเทศของตนผ่านทางเพื่อนหรือนายหน้าที่รู้จักและไว้ใจได้ เพราะมองว่าสะดวก ไม่ต้องเตรียมเอกสาร ไม่มีอุปสรรคในการสื่อสาร และมีบางส่วนที่ไม่รู้จักวิธีการส่งเงินกลับแบบอื่น ทั้งที่ความจริงแล้วแรงงานต่างด้าวสามารถโอนเงินผ่านธนาคารได้ โดยแต่ละธนาคารมีข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมในการโอนเงินระหว่างประเทศไม่เหมือนกัน ธนาคารบางแห่งสามารถโอนเงินให้กับผู้รับเงินที่ไม่มีบัญชีธนาคารในประเทศปลายทางได้ แต่บางแห่งก็ไม่สามารถทำได้ แม้จะมีขั้นตอนการดำเนินการที่มากกว่าการฝากเงินไปกับเพื่อนหรือนายหน้า แต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีการโอนเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยมากที่สุด

จะเห็นได้ว่าการเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทยให้กับแรงงานต่างด้าวส่งผลดีกับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง การดำเนินการก็ทำได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยากอย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจ เพียงแค่ต้องศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละธนาคารให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเปิดบัญชีกับธนาคารนั้น ๆ หากนายจ้างมีข้อสงสัยหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถปรึกษาบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-018-8688 ที่พร้อมให้บริการโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านแรงงานต่างด้าว เพราะเราดูแลแรงงานดุจญาติมิตร ดูแลนายจ้างประหนึ่งหุ้นส่วน