แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย ต้องมีการจัดการภายในอย่างไรให้เหมาะกับนายจ้าง

แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย ต้องมีการจัดการภายในอย่างไรให้เหมาะกับนายจ้าง

หากมองย้อนกลับไปในตลาดแรงงาน กลุ่มแรงงานต่างด้าวถือเป็นบุคคลที่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองไทยมายาวนานหลายทศวรรษมาก ด้วยบางอาชีพคนไทยไม่นิยมทำกันแล้ว เช่น กรรมกรแบกหาม อาชีพด้านการเกษตร การประมง กลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง นั่นจึงเป็นเหตุผลให้สถานประกอบการหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเลือกจ้างแรงงานต่างด้าว อย่างไรก็ตามการจัดการภายในที่ดีก็มีส่วนสำคัญเพื่อให้นายจ้างมั่นใจว่าพวกเขาจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ตามมา

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้หากขาดการจัดการภายในแรงงานต่างด้าวที่ดี

1. ปัญหาในด้านเศรษฐกิจ

ต้องอธิบายว่าแรงงานต่างด้าวไม่ได้สร้างความเสียหายในภาคเศรษฐกิจขนาดใหญ่อะไร แต่ในมุมของแรงงานไทยนี่เป็นสิ่งที่สร้างความน่ากังวลใจอยู่ไม่น้อยหากขาดการจัดการภายในที่ดี กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในบ้านเรามีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าพวกเขาต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมืองไทยจ้างด้วยจำนวนเงินมากกว่า แม้อีกมุมของแรงงานไทยมองว่าไม่เพียงพอแต่เมื่อแรงงานต่างด้าวพึงพอใจนายจ้างก็พร้อมจ้างพวกเขามากกว่า ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคครัวเรือนของแรงงานนั่นเอง

2. ปัญหาในด้านสังคม

คนเราร้อยพ่อพันแม่ย่อมมีความคิด การกระทำแตกต่างกันออกไป สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้อย่างหนึ่งคือแรงงานต่างด้าวบางคนก็มักสร้างปัญหาให้กับสังคมไทยไม่น้อย เช่น การเสพยาเสพติด ปัญหาเชิงอาชญากรรม มีผลกระทบชัดเจนต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยจำนวนไม่น้อย แม้จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ต่างด้าวแต่คนไทยก็มักสร้างปัญหาเองได้ ทว่าในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นปัญหาที่ควรมีการจัดการภายในให้ดีเพื่อลดอัตราการเกิดขึ้น

3. ปัญหาในด้านสาธารณสุข 

บุคลาการทางการแพทย์ของเมืองไทยต้องยอมรับว่ายังน้อยมากหากเทียบกับปริมาณคนไข้ที่เข้ารักษาตัวในแต่ละวัน เมื่อต้องบวกกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานก็ทำให้ภาระงานของคนกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพในการรักษาย่อมลดลงเป็นเรื่องปกติ สร้างผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานจำนวนไม่น้อย รวมถึงคนไทยทั่วประเทศ แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์เข้ารับการรักษาใด ๆ หากเจ็บป่วยทุกคนสามารถพบแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง เป็นพื้นฐานเท่าเทียมในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง

4. ปัญหาในด้านความมั่นคง

อาจถูกมองเป็นเรื่องท้าย ๆ แต่ความจริงก็ยังมีกลุ่มคนต่างด้าวที่พยายามลักลอบเข้ามาในเมืองไทยอยู่พอสมควรโดยเฉพาะตามตะเข็บชายแดนที่มีแนวเขาสูง ป่ารกชัฏ ยากต่อการค้นหาตรวจตราของเจ้าหน้าที่ ในมุมของความมั่นคงอาจไม่ถึงขั้นมีการประท้วงของแรงงาน หรือมีการยึดพื้นที่ใด ๆ แต่คงไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วหากมีคนพยายามหนีเข้ามายังประเทศไทย หากเขาทำผิดกฎหมายและหนีไปก็เป็นเรื่องยากในการติดตามตัว

การจัดการภายในของแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสมกับนายจ้าง

1. ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

สิ่งแรกที่ควรทำมากที่สุดนั่นคือแรงงานต่างด้าวทุกคนต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมตามกฎหมาย (เฉพาะคนที่เข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย) เช่น การมีหลักประกันสุขภาพ การได้ค่าแรงขั้นต่ำ สิ่งนี้จะช่วยลดปัญหาการลักลอบเข้าประเทศของแรงงานได้ดี ภาครัฐบาลและฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีสถิติตัวเลขชัดเจนของแรงานเพื่อนำไปวางแผนและบริหารจัดการในด้านอื่นต่อ ช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น นายจ้างเองก็พบเจอกับแรงงานที่มีคุณภาพ

2. สร้างเครือข่ายเพื่อคุ้มครองแรงงานต่างด้าว

ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใคร มาจากประเทศอะไรก็ตาม หากเข้ามาทำงานในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สิ่งที่พวกเขาควรได้รับย่อมหนีไม่พ้นการคุ้มครองในฐานะของการเป็นมนุษย์ ดังนั้นวิธีจัดการภายในเพื่อไม่ให้แรงงานเหล่านี้สร้างปัญหานั่นคือควรทำการสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครอง เสมือนเป็นกำแพงด่านแรกที่ช่วยป้องกันจากความน่าปวดหัวหลายด้าน

3. พัฒนากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแรงงานต่างด้าว

ข้อนี้เป็นอีกเรื่องสำคัญของวิธีพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการภายในให้ทุกภาคส่วนสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบไม่มีความน่ากังวลใจ กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในการดูแลแรงงานไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการแต่ยังรวมถึงผู้ที่ต้องนำเข้าแรงงานเหล่านี้ด้วย ดังนั้นการพัฒนาให้พวกเขามีศักยภาพที่จะคัดเลือกแรงงานชั้นยอดแล้วเข้ามานำเสนอต่อนายจ้างย่อมช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

4. ส่งเสริมและดูแลนายจ้างตามความเหมาะสม

ท้ายที่สุดเมื่อทุกอย่างมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นายจ้างได้รับประโยชน์ ดังนั้นวิธีจัดการภายในที่ดีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมุ่งไปยังตัวของนายจ้างเอง ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรต้องมีการส่งเสริมอย่างเหมาะสม เช่น การตรวจสอบฝีมือแรงงาน การทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของนายจ้าง ให้การดูแลอย่างเต็มศักยภาพสำหรับนายจ้างบางคนที่อาจขาดทักษะเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน เป็นต้น เมื่อทุกฝ่ายเชื่อมสัมพันธ์และเข้าใจตรงกันทุกอย่างก็เป็นเรื่องง่าย

ทั้งหมดนี้คือปัญหาที่มักเกิดขึ้นและวิธีจัดการภายในอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ตอบโจทย์สำหรับนายจ้างทุกคน ไม่ว่าแรงงานไทย ต่างด้าว หรือตำแหน่งใดในองค์กรก็ตามล้วนมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างยิ่ง เมื่อองค์กรแข็งแกร่ง นายจ้างมีเงินในการจ้างแรงงานมากขึ้นนั่นก็บ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพุ่งสูงตามไปด้วยเช่นกัน

สำหรับธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมหรือบริการใดสนใจจ้างแรงงานต่างด้าวแบบถูกต้องตามกฎหมาย หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเอกสาร เน้นดำเนินการรวดเร็ว ไม่ต้องยุ่งยากและเสียเวลาทำด้วยตนเอง Jobsworker คือผู้ให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร พร้อมให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อการจ้างงานของทุกบริษัทอย่างสบายใจ ได้แรงงานมีคุณภาพ