เอกสารรับรองบุคคล CI คืออะไร พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ครบถ้วน

เอกสารรับรองบุคคล CI คืออะไร พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ครบถ้วน

กลุ่มแรงงานต่างด้าวถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเมืองไทยอย่างมาก ช่วยขับเคลื่อนการทำงานให้ออกมามีประสิทธิภาพ นั่นเป็นเหตุผลให้หลายบริษัทตัดสินใจจ้างพวกเขาเข้ามาทำงาน ซึ่งกลุ่มแรงงานประเทศเมียนมาร์ หรือแรงงานพม่า คืออีกสัญชาติที่ถูกจ้างงานกันเยอะมาก และแรงงานต่างด้าวพม่าทุกคนที่เข้ามาทำงานเมืองไทยจะต้องมีเอกสารรับรองบุคคล หรือ CI ซึ่งนายจ้างคนไหนอาจมีข้อสงสัยว่า CI คืออะไร สำคัญต่อแรงงานชาวเมียนมาร์มากขนาดไหน มีคำตอบมาอธิบายแบบครบถ้วน

เอกสารรับรองบุคคล CI คืออะไร?

เอกสาร CI หรือ Certificate of Identity คือ เอกสารรับรองบุคคล ซึ่งนายจ้างหรือแรงงานมักเรียกกันแบบเข้าใจง่ายว่า Passport CI หรือ พาสปอร์ตสีเขียว (เพราะตัวหน้าปกเป็นสีเขียว) เอกสาร CI จะเป็นหลักฐานเพื่อแสดงการรับรองสัญชาติเมียนมาร์ให้กับแรงงานต่างด้าวคนดังกล่าวที่ลักลอบเข้ามาทำงานในเมืองไทยแบบผิดกฎหมาย (ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าคน ๆ นี้คือชาวเมียนมาร์จริง ๆ จากฝั่งรัฐบาลของเมียนมาร์) ให้พวกเขาสามารถอยู่อาศัยและขออนุญาตทำงานในเมืองไทยได้เป็นการชั่วคราวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

เอกสารฉบับนี้มีจุดเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานของรัฐบาลไทยและทางฝั่งรัฐบาลเมียนมาร์ ภายใต้จุดประสงค์สำคัญเพื่อต้องการลดปัญหาลักลอบเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย แรงงานทุกคนจึงสามารถขึ้นทะเบียนเพื่อพิสูจน์สัญชาติจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนของการทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตให้ถูกต้อง สามารถใช้ชีวิตในเมืองไทยตามเงื่อนไขที่กำหนดแบบไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ อีกต่อไป

การทำเอกสารรับรองบุคคล CI ใช้เดินทางประเทศไหนได้บ้าง?

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ถือครองเอกสารรับรองบุคคล CI จะใช้เพื่อการเดินทางเข้า – ออก แค่ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์เท่านั้น (คล้ายกับการยื่นหนังสือเดินทางตามปกติ) นั่นทำให้แรงงานไม่สามารถใช้เพื่อเดินทางไปประเทศอื่น ๆ ได้

การทำเล่ม CI ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การทำเล่ม CI นั้น ทางด้านของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ต้องมีการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการใหม่หลายรอบ ซึ่งเอกสารทำเล่ม CI มีดังนี้

  1. เอกสารแรงงานต่างด้าว
  • หนังสือรับรองสถานะบุคคล (CI) (ถ้ามี)
  • สำเนาใบอนุญาตทำงาน 
  • รูปถ่ายขนาด 1½  นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านที่ประเทศเมียนมาร์ (ถ้ามี)
  1. เอกสารนายจ้าง
  • หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน (เฉพาะนิติบุคคล)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการทำเล่ม CI มีอะไรบ้าง

ในส่วนของขั้นตอนการทำเอกสารรับรองบุคคล หรือทำเล่ม CI ก็ไม่ได้ยุ่งยากใด ๆ เมื่อเอกสารทุกอย่างครบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ได้เลย

การทำเล่ม CI สามารถทำที่ไหนได้บ้าง?

แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ที่ต้องการทำเล่ม CI สามารถดำเนินการผ่านศูนย์พิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ทั้ง 5 แห่ง ดังนี้

อย่างไรก็ตามเพื่อความสะดวกของแรงงานต่างด้าวและนายจ้างแนะนำให้เลือกใช้บริการกับผู้ให้บริการรับทำเอกสารรับรองบุคคล CI จะรวดเร็ว ดำเนินการง่าย ไม่ต้องเสียเวลาด้วยตนเองให้ยุ่งยากใด ๆ ทั้งสิ้น 

เอกสารรับรองบุคคล CI มีอายุกี่ปี อยู่ได้กี่ปี?

เมื่อแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ได้รับการยืนยันตัวตนจากทางรัฐบาลของฝั่งเมียนมาร์พร้อมทำเอกสาร CI ถูกต้องตามรายละเอียดทั้งหมดแล้วจะมีอายุ 4 ปี หรือสามารถใช้เอกสารดังกล่าวในการทำงานที่เมืองไทยได้ 4 ปี นั่นเอง

นี่คือข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับการทำเอกสารรับรองบุคคล หรือ ทำเล่ม CI ของแรงงานเมียนมาร์ที่ต้องการเข้ามาทำงานในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจริง ๆ แล้วทุกอย่างจะไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่เลือกใช้บริการกับ “จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด” ผู้ให้ บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว พร้อมบริการอื่น ๆ ครบวงจรทั้งการต่อเอกสาร ทำหนังสืออนุญาตทุกประเภท ดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์ยาวนาน 

การันตีดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 100% ค่าใช้จ่ายไม่แพง พร้อมช่วยให้นายจ้างและแรงงานได้รับความพึงพอใจสูงสุด