เปลี่ยนเล่ม Passport PJ พม่า ต้องทำยังไงบ้าง พร้อมข้อมูลทั้งหมด

เปลี่ยนเล่ม Passport PJ พม่า ต้องทำยังไงบ้าง พร้อมข้อมูลทั้งหมด

ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ หรือแรงงานพม่า เป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในเมืองไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด งานหลายประเภทต้องพึ่งทักษะ ความรู้ พละกำลัง ของคนเหล่านี้ จึงไม่แปลกที่ปัจจุบันบริษัทจำนวนมากจะมองหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกันอยู่ตลอด ขณะที่แรงงานคนไหนทำงานประจำอยู่แล้วและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ดี นายจ้างย่อมอยากจ้างต่อแบบไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตามเมื่อครบกำหนดตามเอกสารทำงานก็ต้องทำการเปลี่ยนเล่ม Passport PJ พม่า ให้เรียบร้อย ซึ่งตรงนี้อยากอยากนำเอาข้อมูลทั้งหมดมาอธิบายให้เข้าใจแบบละเอียด

Passport PJ พม่า คืออะไร?

Passport PJ พม่า คือเอกสารสำคัญของพลเมืองชาวเมียนมาร์ซึ่งออกให้โดยรัฐบาลของพม่าเพื่อรับรองสัญชาติของตัวผู้ถือเอกสารดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้เพื่อแสดงตนเมื่อต้องเดินทางไปยังต่างประเทศทั้งเหตุผลเรื่องของการท่องเที่ยว การทำงาน หรือการประกอบธุรกิจต่าง ๆ นั่นหมายถึงหากแรงงานเมียนมาร์คนใดถือพาสปอร์ตฉบับนี้อยู่ก็สามารถเดินทางเข้า – ออกเมืองไทยได้แบบไม่ผิดกฎหมาย รวมถึงยังสามารถเดินทางไปยังประเทศที่ 3 หรือประเทศอื่น ๆ ได้เหมือนกับพาสปอร์ตปกติ 

อย่างไรก็ตามเงื่อนไขเพิ่มเติมของการเปลี่ยนเล่ม Passport PJ พม่า ก็จะมีรายละเอียดกำหนดเอาไว้อีก เช่น วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง แรงงานต่างด้าวเมียนมาร์สามารถเปลี่ยนเล่มได้ทั้งกรณีที่ตนเองมีพาสปอร์ตเล่มเขียว (CI) และมีพาสปอร์ตเล่มแดง (PJ) อยู่แล้ว แต่ใกล้จะหมดอายุ 

Passport PJ กับ PV ของพม่า แตกต่างกันอย่างไร?

อีกข้อสงสัยของหลาย ๆ คนนั่นคือ ความแตกต่างของหนังสือเดินทางเมียนมาร์ระหว่าง Passport PJ กับ Passport PV แตกต่างกันอย่างไร คำอธิบายแบบเข้าใจง่ายเลยคือ Passport PJ จะมีจุดประสงค์เพื่อการทำงานเป็นหลัก โดยเฉพาะการเข้ามาทำงานในประเทศไทย ส่วน Passport PV มักเน้นเรื่องของการท่องเที่ยว เดินทาง ไม่ค่อยมีชาวเมียนมาร์คนไหนใช้พาสปอร์ตดังกล่าวมาแสดงตนสำหรับทำงานในเมืองไทยมากนัก

เอกสารที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนเล่ม Passport PJ พม่า

ส่วนของเอกสารการเปลี่ยนเล่ม Passport PJ พม่าจะมีความเข้มข้นมากกว่าการทำเอกสาร CI เหตุเพราะนี่คือหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตที่สามารถเดินทางไปได้หลายประเทศไม่จำกัดแค่เมืองไทย รวมถึงยังเป็นเอกสารสำหรับใช้ยืนยันการเป็นประชากรของประเทศเมียนมาร์อีกด้วย  ซึ่งเอกสารการเปลี่ยนเล่ม Passport PJ พม่า ที่ต้องใช้ มีดังนี้

 1. เอกสารของแรงงานต่างด้าว
 • บัตรประชาชนของแรงงานต่างด้าว (บัตรประชาชนเมียนมาร์) ตัวจริง และสำเนาหน้า – หลัง 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้านในเมียนมาร์ของแรงงาน ทั้งตัวจริงและสำเนาหน้า – หลัง 1 ชุด
 • พาสปอร์ต CI หรือ พาสปอร์ต PJ เล่มเก่าตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
 • เอกสารสำเนาวีซ่า 1 ชุด
 • สำเนาใบอนุญาตทำงาน (สำเนาบัตรสีชมพู) หน้า – หลัง 1 ชุด
 • รูปถ่ายหน้าตรง ใส่สูทหรือแต่งตัวสุภาพ พื้นหลังสีฟ้าหรือสีขาว ขนาด 1½ จำนวน 3 ใบ 
 1. เอกสารของนายจ้าง
 • หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน (เฉพาะนิติบุคคล)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการเปลี่ยนเล่ม Passport PJ พม่าทำยังไงบ้าง

เรื่องของขั้นตอนการเปลี่ยนเล่ม Passport PJ พม่า เป็นอีกสิ่งสำคัญที่แรงงานเมียนมาร์ทุกคนจำเป็นต้องรู้เอาไว้เพื่อดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบันอยากแนะนำให้ติดต่อกับบริษัทตัวแทนจะเป็นวิธีอันแสนง่ายดายและไม่ยุ่งยาก สามารถทำตามคำแนะนำได้ ดังนี้

 1. นำเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้ (ตามรายละเอียดที่บอก) สำคัญคือต้องมีบัตรประชาชนเมียนมาร์และสำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงมาด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถทำได้เด็ดขาด แล้วยื่นจองคิวกับทางตัวแทนดำเนินการ
 2. มีการนัดหมายเพื่อถ่ายรูปสำหรับติดในพาสปอร์ตฉบับใหม่
 3. ทางตัวแทนจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เสร็จสรรพด้วยการยื่นเอกสารและรอทางสถานทูตเมียนมาร์ทำตามขั้นตอนจนแล้วเสร็จ
 4. แรงงานต่างด้าวจะได้พาสปอร์ตกลับคืนมาหากทางสถานทูตอนุมัติเรียบร้อย ซึ่งขั้นตอนถัดไปจะต้องนำเอา Passport PJ พม่านี้พร้อมกับเล่มเก่าของตนเองไปดำเนินการย้ายประทับตราวีซ่าจากเล่มเก่าให้มาอยู่เล่มใหม่ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น

การเปลี่ยนเล่ม Passport PJ พม่า สำคัญอย่างไร?

การดำเนินการทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้เหล่าบรรดาแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ทุกคนสามารถใช้ชีวิตการทำงานในเมืองไทยได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องคอยหลบ ๆ ซ่อน ๆ ตัว หรือกรณีเจ้าหน้าที่พบเจอและนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายก็มีความเสียหายอื่น ๆ ตามมา ทั้งเรื่องค่าใช้จ่าย การถูกสั่งห้ามเข้าประเทศ และอีกสารพัดสิ่ง 

แม้การเปลี่ยนเล่ม Passport PJ พม่า จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่เมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้ทั้งการทำงานมีรายได้ การใช้ชีวิตในประเทศไทยซึ่งสามารถเดินทางไปได้ทุกแห่ง รวมถึงการข้ามไปยังประเทศที่ 3 คืออีกความคุ้มค่าที่แรงงานต่างด้าวทุกคนจะได้รับนั่นเอง

เพิ่มเติมความสะดวกไปอีกขั้นทั้งแรงงานและนายจ้างที่ต้องการเปลี่ยนเล่ม Passport PJ ให้กับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ของตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการทั้งหมดให้ยุ่งยากเพียงแค่เลือกใช้บริการกับ “จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด” ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา พร้อมบริการอื่น ๆ ทั้งการต่อเอกสาร ทำหนังสืออนุญาตทุกประเภทครบวงจร ดูแลโดยทีมงานมากประสบการณ์ อัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุดตลอด การันตีดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 100