สถานการณ์เศรษฐกิจในไทยกับแรงงานต่างด้าวจับมือเดินไปด้วยกัน

สถานการณ์เศรษฐกิจในไทยกับแรงงานต่างด้าวจับมือเดินไปด้วยกัน

หลังการแพร่ระบาดของโรคที่ทำเอาทั่วโลกปั่นป่วนจนบางธุรกิจต้องบอกลาออกจากวงจรเศรษฐกิจไป แต่ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 เรื่อยมาจนเข้าสู่ปี 2566 แนวโน้มเศรษฐกิจของเมืองไทยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการที่แรงงานต่างด้าวจำนวนมากกลับมาทำงานได้อีกครั้ง สร้างความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันจับมือเดินหน้าเพื่อประโยชน์ในทุกฝ่ายที่ได้รับอย่างเหมาะสม

สถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่กำลังเกิดขึ้นในปี 2566

จากรายงานของกองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มีโอกาสเกิดการขยายตัวระหว่าง 2.7 – 3.7% ถือเป็นการเร่งให้เกิดการขยายตัวถึง 1.4% จากไตรมาสก่อนหน้า จากนั้นเมื่อมีการตัดเอาฤดูกาลออกผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาส 1 ของปี 2566 ขยายตัวจากไตรมาส 4 ของปี 2565 ประมาณ 1.9% 

ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญมาจากการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว ด้านการอุปโภคบริโภคโดยรวมของภาคเอกชนก็จัดอยู่ในเกณฑ์น่าพึงพอใจและคาดว่ามีโอกาสขยายตัวถึง 3.7% การลงทุนในภาคเอกชนขยายตัว 1.9% ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัว 1.6% มูลค่าการส่งออกสินค้าคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 1.6% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ในช่วง 2.5 – 3.5% ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 1.4% ของ GDP

ความเกี่ยวโยงของเศรษฐกิจไทยกับแรงงานต่างด้าว

ถามว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าวอย่างไร? นั่นเพราะพวกเขาคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างภาคการท่องเที่ยวลองไปตามโรงแรม รีสอร์ต หรือสถานที่เที่ยวหลายแห่งจะมีแรงงานต่างชาติคอยให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่จำนวนมาก 

ไม่นับรวมกับปริมาณแรงงานต่างด้าวที่กลับเข้ามาทำงานในเมืองไทยอีกครั้งราว 2.7 ล้านคน จากการคำนวณเบื้องต้นล่าสุดในปี 2566 ทุกอย่างคือการยืนยันถึงความสำคัญที่จะช่วยสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจพร้อมนำพาประเทศเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งและมั่นคงอย่างที่คาดหวังเอาไว้

ทั้งนี้จากข้อมูลน่าสนใจของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีข้อมูลระบุว่า ส่วนมากตลาดแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยตอนนี้จะเป็นกลุ่มคนมีทักษะแรงงานต่ำ ยิ่งเมื่อเทียบตลอดช่วง 20 ปี ที่ผ่านมาจะพบว่าประเทศไทยเองมีการพึ่งพากลุ่มแรงงานเหล่านี้มากขึ้น ส่วนมากแล้วมักเป็นงานที่คนไทยไม่ค่อยนิยมทำ ได้แก่ กลุ่มใช้แรงงานหนักหรือกลุ่มกรรมกร กลุ่มทำงานที่ต้องพบกับความสกปรก และกลุ่มทำงานที่มีความเสี่ยง 

ขณะที่ตัดภาพมายังกลุ่มธุรกิจที่ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวเยอะส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มที่ต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก อาทิ งานก่อสร้าง รวมถึงกลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยิ่งถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กแรงงานกว่าครึ่งมักเป็นกลุ่มต่างด้าวแทบทั้งหมด ขณะที่กลุ่มองค์กรใหญ่จะใช้แรงงานกลุ่มนี้น้อยกว่าคนไทย

จะเป็นอย่างไรหากเมืองไทยไร้แรงงานต่างด้าว

จากข้อมูลเบื้องต้นก็มีความชัดเจนในตัวเกี่ยวกับความสำคัญของเหล่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในเมืองไทย ส่วนมากพวกเขาไม่ได้แย่งอาชีพคนไทยแต่เป็นการทำอาชีพที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมทำ เมื่อประเมินไปยังโครงสร้างของตลาดแรงงานจะพบว่าหากประเทศไทยไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวส่งผลโดยตรงด้านอุปทานแรงงานขาดแคลน หลางองค์กรต้องแบกรับต้นทุนจ้างแรงงานคนไทยมากกว่าเดิม ไปจนถึงบางครั้งแม้ยอมลงทุนจ่ายค่าแรงสูงแต่กลับหาแรงงานมาช่วยทำไม่ได้ด้วยซ้ำ

หากเป็นบริษัทขนาดใหญ่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนก็ยังถือเป็นวิธีปรับตัวที่พอเข้าใจได้ แต่ก็ยังต้องอาศัยความผิดพลาดเพื่อเรียนรู้ ทว่าในทางตรงข้ามหากเป็นกลุ่มองค์กรขนาดเล็ก มีต้นทุนไม่เยอะ ยังต้องใช้แรงงานคนมากกว่าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรทันสมัย ถ้าไม่มีแรงงานต่างด้าวโอกาสเกิดน่าปวดหัวภายในธุรกิจมีสูง

ยิ่งเมื่อมองถึงสถิติเกี่ยวกับการจ้างงานของธุรกิจ SMEs ในบ้านเราตอนนี้ถือเป็น 95% ของทุกธุรกิจทั้งประเทศ แถมกว่า 50% ของ SMEs จ้างแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่บ่งบอกชัดเจนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สถานการณ์เศรษฐกิจเมืองไทยเติบโตขึ้น แรงงานต่างก็อยากเข้ามาทำเพื่อสร้างรายได้ของตนเอง ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ

อีกมุมหนึ่งหากไม่มีแรงงานต่างด้าว เมื่อนายจ้างต้องจ่ายเงินแพงขึ้นกับพนักงาน สิ่งที่ตามมาย่อมหมายถึงราคาขายสินค้าปรับตัวตามด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบโดยตรงจึงกลับเข้ามาสู่ผู้บริโภคแบบเต็ม ๆ โดยไม่ต้องสงสัยด้วยซ้ำ เรียกว่าเป็นลูกโซ่ผลกระทบตกกันเป็นทอด การเข้ามาทำงานของพวกเขาช่วยพยุงเศรษฐกิจให้เป็นไปตามความเหมาะสม ทั้งคนไทยและต่างด้าวเองสามารถใช้ชีวิตในสังคมแบบไม่ต้องเหนื่อยหาเงินมากเกินไปนัก เมื่อน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า เดินไปตามเส้นทางเดียวกันแม้คนละจุดหมายแต่กว่าจะถึงทางแยกก็มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย

เมื่อเศรษฐกิจประเทศกำลังเติบโต แรงงานต่างด้าวคือกลุ่มคนสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนนี้ องค์กรไหนที่ต้องการใช้บริการพวกเขาอย่าให้ชีวิตต้องยุ่งยากด้วยขั้นตอนอันแสนจุกจิก เพียงแค่เลือกใช้บริการกับ Jobsworker บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวครบวงจร ใช้บริการแห่งเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service ช่วยแก้ปัญหา ให้คำปรึกษา คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้ง 2 ฝ่าย ถูกต้อง เท่าเทียม ไม่ต้องยุ่งยากกับเรื่องเดินเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น อัปเดตข้อมูลใหม่ให้ตลอด คุ้มค่ามากกว่าที่เคย