วิธีง่ายๆเปลี่ยนจากแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย เพียงใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวกับเรา

วิธีง่ายๆเปลี่ยนจากแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย เพียงใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวกับเรา

การจ้างแรงงานต่างด้าว ไม่ใช่ว่านึกจะจ้างได้ก็จ้าง หรือเพียงแค่เปิดรับสมัครและทำการรับเข้าทำงานตามด้วยการจ่ายค่าจ้างแล้วจะจบขั้นตอน เพราะในความเป็นจริงการจ้างแรงงานต่างด้าว มีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากกว่านั้น เนื่องจากการจ้างแรงงานต่างด้าวเกี่ยวข้องกับกฎหมาย หากไม่มีการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ก็จะมีความผิดด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย และเพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน บทความนี้ก็จะนำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างงานแรงงานต่างด้าวมาฝาก ให้ทุกคนได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

แรงงานต่างด้าว คืออะไร?

แรงงานต่างด้าว ก็คือคนทำงานในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ที่ตัวเองถือสัญชาติ อย่างในประเทศไทยหากมีคนทำงานชาติอื่นที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ก็คือแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ยังได้มีการกำหนดความหมายตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เอาไว้ว่า “คนต่างด้าว” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และกำหนดไว้ว่า คนต่างด้าวจะทำงานได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายเท่านั้น

นอกจากนี้องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ได้ให้ความหมายของ “แรงงานข้ามชาติ” ไว้ในอนุสัญญาฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอพยพเพื่อการทำงาน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) มาตรา 11 คือ หมายถึง บุคคลที่ย้ายถิ่นจากประเทศหนึ่งเพื่อที่จะไปทำงานมากกว่าที่จะไปใช้จ่ายเงินของตนเอง และรวมถึงบุคคลใดๆ ที่โดยปกติแล้วได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้อพยพเพื่อทำงาน 

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย คืออะไร?

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย คือ แรงงานข้ามชาติที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องมีการชำระภาษีรายปีตามข้อบังคับ โดยแรงงานที่ถูกกฎหมายจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยได้ มีหลักฐานการอนุญาตชัดเจน และอนุญาตให้ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวได้ สามารถพำนักในประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องเสี่ยงที่จะถูกจับและส่งกลับประเทศ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนจากแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย

วิธีที่ง่ายที่สุด คือใช้บริการตัวกลางที่นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายแบบครบวงจร ที่รองรับการดำเนินเอกสาร การขนส่งแรงงาน รวมถึงการทำวีซ่าและอื่นๆ ถือเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุด ที่ผู้ประกอบการหรือนายจ้างนิยมใช้มากที่สุด เพราะการใช้บริการผู้ให้บริการในด้านดังกล่าว จะมีความแม่นยำในเรื่องของการดำเนินการด้านต่างๆ 

อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการจ้าง ผู้ประกอบการหรือนายจ้างไม่ต้องเสียเวลามาดำเนินการด้วยตัวเอง สามารถนำเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจของตัวเองที่มากกว่านั้นได้ด้วย อย่างเช่น “บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด” ที่ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายแบบครบวงจร

บริการของ Jobs Worker

  • บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU)
  • บริการทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร
  • บริการต่ออายุบัตรชมพู OSS
  • บริการจัดทำเอกสาร MOU แรงงานต่างด้าว
  • บริการต่อวีซ่าใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน
  • บริการแจ้งเข้า-แจ้งออกให้นายจ้าง

รายละเอียดบริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU)

ที่จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส เป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจรรองรับการนำเข้าแรงงานสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชาอย่างถูกต้องตามกฏหมาย โดยจะดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเอกสารวีซ่าทำงานของแรงงาน ประสานงานกับประเทศต้นทาง ไปจนถึงการส่งแรงงานมาที่สถานประกอบการ (ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล) พร้อมให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวตลอดอายุสัญญา โดยบริการนำเข้าแรงงานประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

  • การตรวจสุขภาพแรงงาน
  • การทำประกันสุขภาพแรงงาน 
  • ลงตราวีซ่า
  • การขอใบอนุญาตทำงาน 2 ปี

รายละเอียดบริการทำเอกสารแรงงานต่างด้าวครบวงจร

ที่จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส มีบริการจัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าว เพื่อลดความยุ่งยากให้แก่นายจ้างและแรงงาน หากใช้บริการส่วนนี้ ทางนายจ้างจะมีหน้าที่แค่เตรียมเอกสารให้พร้อมเท่านั้น ที่เหลือทางบริษัทจะดำเนินการยื่นให้ทั้งหมด เพื่อให้ได้ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวมาเป็นหลักฐาน รวมถึงการทำวีซ่าให้แรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร โดยที่นายจ้างไม่ต้องดำเนินการด้วยตัวเอง

รายละเอียดบริการต่ออายุบัตรชมพู OSS

ที่จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส มีบริการต่ออายุบัตรชมพูสำหรับแรงงานต่างด้าวที่บัตรชมพูกำลังจะหมดอายุหรือหมดอายุไปแล้ว รวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือไม่เคยมีบัตรชมพู ทางจ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส ก็สามารถพาไปทำให้ได้ โดยจะดูแลทั้งในส่วนของการยื่นขอใบอนุญาตทำงานออนไลน์และพาไปถ่ายบัตรชมพู ทร.38/1

รายละเอียดบริการจัดทำเอกสาร MOU วนแรงงานต่างด้าว แบบมีคนงานอยู่แล้ว

ในกรณีที่นายจ้างมีคนงานอยู่แล้ว ที่จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส มีบริการทำ MOU ให้แรงงานสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา นายจ้างหรือผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการ เพียงแค่เตรียมเอกสารที่ต้องใช้และลงนามพร้อมกับชำระเงิน ก็จะได้ใบอนุญาตมาอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องดำเนินการเอง

รายละเอียดบริการต่อวีซ่าใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน

ที่จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส ยังมีบริการต่อวีซ่าใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่กำลังจะหมดอายุอีกด้วย

รายละเอียดบริการแจ้งเข้า-แจ้งออกให้นายจ้าง

สำหรับนายจ้างที่ต้องการแจ้งเข้าให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใหม่ หรือต้องการแจ้งออกให้กับแรงงานต่างด้าวที่ต้องการเลิกจ้างแล้ว ก็สามารถใช้บริการจ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิสได้ โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตัวเองให้เสียเวลา

ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการจ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส เพื่อเปลี่ยนจากแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมายได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินการด้วยตัวเองให้เสียเวลา โดยทางจ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส คือผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการด้านนี้โดยตรง ทั้งด้านกฎหมายและเอกสารต่างๆ หรือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนขั้นตอนที่ละเอียดซับซ้อน โดยจ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิสพร้อมที่จะแบ่งเบาภาระส่วนนี้ให้กับนายจ้าง ที่ช่วยทั้งเรื่องเวลาและความแม่นยำ ไม่ต้องกลัวตกหล่นในขั้นตอนใดๆ