มติ ครมต่างด้าว และรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ

มติ ครม. 13 ก.ค. 2564

มติ ครมต่างด้าว และรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ

ล่าสุด !! 2564 แรงงานต่างด้าว ต้องทำอะไรบ้าง

แรงงานต่างด้าวกลุ่มไหน ต้องทำอะไร มีบัตรชมพูที่ใกล้หมดอายุ สามารถต่อได้หรือไม่ ?

สรุปมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

โดยครม.มีมติเห็นชอบผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

โดยสามารถตรวจสอบได้จาก บัตรชมพู และใบแจ้งออก

 1.กลุ่มมติ 20 ส.ค. 62 

2.กลุ่มมติ 4 ส.ค. 63

3.กลุ่มมติ 10 พ.ย. 63

4.กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสิ้นสุดลง

เพราะผลของกฎหมาย

มติ ครม 3 กรกฎาคม 2564

มติ ครม 13 กรกฎาคม 2564

มติ ครม 3 กรกฎาคม 2564

มติ ครม 13 กรกฎาคม 2564

มติ ครม 3 กรกฎาคม 2564

มติ ครม 13 กรกฎาคม 2564

มติ ครม 3 กรกฎาคม 2564

มติ ครม 13 กรกฎาคม 2564

สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และต้องจัดทำเอกสารประจำตัวที่หมดอายุแล้วให้แล้วเสร็จภายใน 1 ส.ค.65

และต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดให้แล้วเสร็จ เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและเพื่อทำงานถึง 13 ก.พ. 66 (VISA+Work Permit)

ขยายระยะเวลาการหานายจ้างรายใหม่จาก 30 วัน เป็น 60 วัน

———————————
?บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0003/2559
?ที่อยู่ 49,51 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
☎ โทร.02-018-8688
? ID Line : @jobsworker หรือคลิก http://nav.cx/pgfEa1B