ผลเสีย แรงงานต่างด้าวเถื่อน ที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายในประเทศไทย

ผลเสีย แรงงานต่างด้าวเถื่อน ที่เข้ามาทำงานแบบผิดกฎหมายในประเทศไทย

เรื่องของการจ้างแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย ก็มีทั้งการจ้างงานแบบถูกกฎหมายและผิดกฎหมายปะปนกัน ในแง่ของการจ้างแรงงานแบบถูกกฎหมาย มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามข้อกำหนดนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร อีกทั้งยังเป็นผลดีที่ช่วยแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนในบางสาขาอาชีพได้อีกด้วย แต่การจ้างแรงงานข้ามชาติแบบผิดกฎหมายนั้นแตกต่าง แม้จะแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็พบว่ามีปัญหาหลายอย่างตามมา ซึ่งทางบทความก็ได้รวบรวมเอาไว้ให้แล้ว ดังนี้  

1.ปัญหาอาชญากรรม

ผลกระทบของแรงงานเถื่อนหรือการจ้างแรงงานข้ามชาติแบบผิดกฎหมาย เรื่องแรกขอยกให้กับปัญหาอาชญากรรม ที่เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ซึ่งจัดการได้ยากสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน แน่นอนว่าการจ้างแรงงานข้ามชาติแบบขึ้นทะเบียนนั้น แรงงานคนดังกล่าวจะมีชื่อในทะเบียน เท่ากับว่ามีตัวตนในประเทศไทย ทางการรับรู้ว่ามีบุคคลนี้อาศัยอยู่ในสถานะแรงงานข้ามชาติถูกกฎหมาย หากกระทำผิดก็จะสามารถติดตามตัวได้ง่ายกว่าแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย 

ขณะเดียวกันการจ้างแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายที่ไม่มีการขึ้นทะเบียน ซึ่งเท่ากับว่าไม่มีตัวตนอยู่ในประเทศไทย เมื่อกระทำความผิดหรือก่ออาชญากรรม ก็สามารถติดตามตัวได้ยาก ทำให้แรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายหรือที่เรียกว่าแรงงานเถื่อน มีโอกาสที่จะก่ออาชญากรรมได้ง่ายกว่าแรงงานที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย จึงยกให้ปัญหานี้เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่เป็นผลกระทบของเรื่องนี้ ดังนั้นในแง่ของผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานข้ามชาติ ควรขึ้นทะเบียนให้ถูกกฎหมายจะเป็นผลดีกว่า โดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยต่อตัวผู้ประกอบการเอง

2.ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบถัดมาสำหรับการจ้างแรงงานเถื่อน ที่อาจมีอัตรามากเกินไปในพื้นที่หนึ่ง ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ในหนึ่งพื้นที่ก็จะมีการจัดสรรจำนวนแรงงานที่พอดีกับพื้นที่นั้นๆ เมื่อพบว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีความหนาแน่นแล้ว ทางการอาจมีการกระจายแรงงานไปยังพื้นที่อื่นๆ เพื่อลดความหนาแน่นลง ซึ่งจะมีจำนวนแรงงานที่พอดี ทำให้สามารถจัดการกับสิ่งต่างๆ ได้ง่าย เช่นสิ่งแวดล้อม ที่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เมื่อมีแรงงานที่ไม่หนาแน่นหรือแออัดจนเกินไป 

ตรงกันข้ามเมื่อมีแรงงานเถื่อนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง อาจทำให้เกิดความหนาแน่นของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่มากเกินไป และทำให้ปริมาณผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นมากเกินพอดี นำมาซึ่งปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่สามารถจัดการได้ยากจากจำนวนคนในพื้นที่ที่แออัด และอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่นั้นในระยะยาว

3.แย่งงานคนในพื้นที่

เหตุผลสำคัญอีกหนึ่งประการที่กำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติ ก็คือเรื่องของการจัดสรรงานให้พอดีกับอัตราจ้างงาน ซึ่งไม่กระทบต่อคนในพื้นที่นั้นๆ ปัจจุบันพบว่าแรงงานเถื่อนมักมีอัตราจ้างที่ถูกกว่าแรงงานสัญชาติไทยเองในตำแหน่งเดียวกัน ทำให้ผู้ประกอบการนิยมจ้างงานแรงงานเถื่อนมากกว่า ส่งผลให้แรงงานเถื่อนอาจแย่งงานคนในพื้นที่เอง และเกิดปัญหาว่างงานของคนในพื้นที่ตามมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศในภาพรวม และอาจส่งผลระยะยาว

แต่การขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ ทางการจะกำหนดอัตราที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่เอาไว้ เพื่อไม่ให้กระทบกับคนในพื้นที่เอง ให้คนในพื้นที่ได้มีงานทำก่อน เมื่อขาดแคลนจึงจัดสรรแรงงานข้ามชาติเข้ามา ทำให้แรงงานเถื่อนส่งผลกระทบโดยตรงกับปัญหานี้ ที่ปัจจุบันทางการก็พยายามที่จะเร่งแก้ไขอยู่อย่างต่อเนื่อง

4.ปัญหาด้านสาธารณสุข

ถัดมากับปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบทั้งสังคมไทยเองและส่งผลกระทบต่อตัวแรงงานเถื่อนเองด้วย เนื่องจากการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ จะทำให้แรงงานเหล่านั้นได้รับการดูแลและจัดการด้านสาธารณสุขไปตามข้อกำหนด ซึ่งเป็นการดูแลขั้นพื้นฐาน ที่ช่วยให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้ารับการรักษาได้เมื่อเจ็บป่วย แต่ถ้าหากไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้อง หรือเป็นแรงงานเถื่อนก็จะไม่ได้รับการดูแลส่วนนี้ หลายครั้งแรงงานเถื่อนต้องประสบปัญหาสุขภาพตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงปัญหาสุขภาพในระดับอันตราย ที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้ ก่อให้เกิดความสูญเสียตามมา

ในด้านสังคมไทยเองและผู้ประกอบการ ผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดคือในยามที่มีโรคระบาด หากเป็นแรงงานเถื่อนก็จะไม่ได้รับการดูแลด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม และถ้าหากแรงงานเหล่านั้นติดเชื้อ อาจส่งผลให้เกิดการระบาดที่จัดการได้ยาก คนในพื้นที่เองก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย เป็นเหตุผลสำคัญที่ผู้ประกอบการควรนำแรงงานต่างชาติมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องจะดีกว่า

5.ปัญหาการค้ามนุษย์

สำหรับตัวแรงงานเอง เพื่อการจ้างงานที่เป็นธรรม จึงควรขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากการเป็นแรงงานเถื่อน จึงไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามหลักพื้นฐานด้านมนุษยชน เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจึงควรทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องจะดีที่สุด 

ในส่วนของสังคมไทยเอง ปัญหาการค้ามนุษย์แม้จะดูเหมือนไม่กระทบโดยตรงกับคนในสังคมไทย แต่ก็กระทบทางอ้อม เพราะถ้าหากเกิดการค้ามนุษย์ ก็จะทำให้สังคมนั้นขาดความมั่นคงได้ มีส่วนส่งเสริมต่อธุรกิจผิดกฎหมายที่เป็นภัยสังคมเอง และส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านความปลอดภัย ปัญหาเศรษฐกิจ และอื่นๆ 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นผลกระทบของแรงงานเถื่อนในประเทศไทย ดังนั้นไม่ว่าจะในด้านนายจ้างหรือลูกจ้าง ควรดำเนินการขึ้นทะเบียนหรือทำ MoU ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด เพื่อลดปัญหาสังคมและผลกระทบดังกล่าว ที่ส่งผลภาพรวมต่อประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง ความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยเอง

Jobs Worker เป็นกำลังใจให้นายจ้างและแรงงานต่างชาติทุกคนนะคะ และถ้ามีใครต้องการ บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ติดต่อ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส ได้เลยวันนี้