บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

icon3

เพราะในปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากขึ้นอย่างมากทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และ ครัวเรือน การเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติจะทำให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าชาวพม่า ชาวลาว หรือชาวกัมพูชา ให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฏหมายภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU – Memorandum Of Understanding) จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลดีทั้งต่อนายจ้างและแรงงาน

โดย JOB เราคือเชี่ยวชาญในการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน ด้วยองค์ความรู้ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดีอีกทั้งเรายังเป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฏหมายในการให้บริการพิสูจน์สัญชาติในประเทศไทย และด้วยสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้จึงไม่น่าแปลกใจที่วันนี้ที่หากมีผู้ต้องการใช้บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวแล้วจะคิดถึง JOB เป็นแห่งแรก

สนใจบริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
โทร 02-427-5947-8

Loading...