ต้องการแรงงานต่างด้าวสำหรับเข้ามาทำงาน ต้องหายังไง

ต้องการแรงงานต่างด้าวสำหรับเข้ามาทำงาน ต้องหายังไง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในหลายสายอาชีพ หรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมแทบทั้งหมดจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นพนักงานสำหรับจัดการหน้าที่ต่าง ๆ ให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าไปได้อย่างคล่องตัว ซึ่งองค์กรใดหากต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวก็ควรต้องรู้วิธีนำเข้าแรงงานเหล่านี้อย่างถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ใช่การกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะหากถูกตรวจสอบก็อาจต้องเสียค่าปรับหรือถึงขั้นจำคุกกันเลยทีเดียว นายจ้างที่กำลังจะนำเข้าแรงงานต่างด้าวครั้งแรกต้องอ่านข้อมูลเหล่านี้เลย

การนำเข้าแรงงานต่างด้าวต้องทำตามข้อกำหนด MOU

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของ MOU (บันทึกข้อตกลง) โดยสามารถทำได้ดังนี้

 1. ยื่น Demand Letter (คำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว) ส่งไปยังตัวแทนของประเทศต้นทางให้ทำการคัดเลือกแรงงานที่มีความเหมาะสม เมื่อประเทศต้นทำดำเนินการเรียบร้อยก็จะส่งบัญชีรายชื่อกลับมาให้
 2. ยื่นบัญชีแรงงานไปยังเอเจนซี่ของประเทศต้นทางพร้อมแนบเอกสาร 

ตท.2 และเอกสารประกอบอื่น ๆ ไปยัง สจจ. / สจก. ซึ่งเอกสารได้แก่ 

 • หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
 • บัตรประชาชนนายจ้าง
 • ทะเบียนบ้านนายจ้าง
 • แผนที่สถานที่ทำงาน
 • รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พักของแรงงานต่างด้าว
 • หากเป็นกิจการก่อสร้างต้องมีสัญญาว่าจ้างการก่อสร้าง
 • รายละเอียดความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ
 1. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1,900 บาท ทั้งนี้หากนายจ้างดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมดต้องทำการวางเงินประกันตั้งแต่ 1,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท / การจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน
 2. เมื่อ สจจ. / สจก. ส่งหนังสือกลับมาให้ต้องนำเอกสารทั้งหมดไปยื่นต่อกรมการจัดหาแรงงานเพื่อให้ดำเนินการออกหนังสือไปยังสถานทูตไทยและสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 3. เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้จะเป็นหน้าที่ของแรงงานต่างด้าวต้องทำการประทับตราวีซ่าประเภท NON L-A ทำการตรวจลงตราพร้อมประทับตราอนุญาตให้สามารถอยู่อาศัยในราชอาณาจักรได้ จากนั้นแรงงานต้องเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างงาน หากทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาใด ๆ พวกเขาจะได้รับใบอนุญาตทำงานแบบ Smartcard 
 4. นายจ้างต้องทำการแจ้งที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าวทันทีภายใน 24 ชม. รวมถึงต้องแจ้งการรับแรงงานเข้าสู่ระบบการทำงานขององค์กรภายใน 15 วัน 
 5. แรงงานต่างด้าวดำเนินการตรวจสุขภาพภายใน 30 วัน จากนั้นจึงนำผลการตรวจที่ได้ยื่นส่งให้กับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด

จากขั้นตอนเหล่านี้เป็นสิ่งที่นายจ้างและแรงงานต้องดำเนินการเพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่าย ได้รับประโยชน์ตามจุดประสงค์ของตนเอง ฝ่ายนายจ้างได้แรงงานเข้ามาทำงาน ขณะที่ฝ่ายแรงงานก็มีงานและมีเงินในการใช้จ่าย

จบปัญหาความยุ่งยากด้วยการจ้างบริษัทตัวแทนจัดหาแรงงาน

อย่างไรก็ตามจากขั้นตอนที่อธิบายมาเบื้องต้นนี้จะเห็นว่ามีความซับซ้อนและยุ่งยากในหลายด้าน ตั้งแต่การทำ Demand Letter การติดต่อกับหน่วยงานหลายฝ่าย และอื่น ๆ นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บรรดาองค์กรหรือนายจ้างจำนวนมากรู้สึกเป็นกังวลใจกลัวมีข้อผิดพลาดจนต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย

วิธีแก้ปัญหาอันแสนง่ายดายมากที่สุดนั่นคือ การเลือกใช้บริการบริษัทตัวแทนจัดหาแรงงานต่างด้าว ซึ่งทางบริษัทจะมีการดำเนินการให้แบบครบวงจร ตั้งแต่การทำเอกสาร / หนังสือ ส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ แจ้งเอกสารที่นายจ้างต้องเตรียมให้พร้อม ไปจนถึงแจ้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เหนือสิ่งอื่นใดหากนายจ้างมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการด้วยความราบรื่น ไม่ติดขัดปัญหาใด ๆ 

ทางบริษัทตัวแทนจัดหาแรงงานต่างด้าวจะดูแลและจัดการให้ตัวแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมดด้วยความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการประทับตราวีซ่า การตรวจลงตราและประทับตราให้อาศัยในราชอาณาจักร พาแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ขั้นตอนการอบรม ตรวจสุขภาพ รวมถึงการทำประกันสุขภาพ การทำประกันสังคมต่าง ๆ เรียกว่าเป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร นายจ้างมีหน้าที่เพียงแค่ทำตามคำแนะนำเท่านั้น 

เหตุผลเพิ่มเติมที่นายจ้างต้องการแรงงานต่างด้าวควรใช้บริการบริษัทตัวแทน

ไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกที่นายจ้างจะได้รับเท่านั้น แต่เหตุผลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่บ่งบอกว่าการจ้างบริษัทตัวแทนจัดหาแรงงานต่างด้าวตอบโจทย์เป็นอย่างมากยังมีอยู่อีกหลายประเด็น

 • ยืนยันได้ว่านายจ้างจะได้แรงงานต่างด้าวที่มีทักษะ ความชำนาญตามที่ตนเองต้องการ และแรงงานทุกคนดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • นายจ้างไม่ต้องเสียเงินค่าประกันในกรณีดำเนินการด้วยตนเอง
 • สามารถนำเข้าแรงงานพร้อมกันได้ครั้งละหลายคนโดยไม่ต้องดำเนินการให้ยุ่งยากทีละขั้นตอนและจ่ายเงินค่าประกันทีละคน
 • เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลาที่เกิดขึ้นยังไงก็คุ้มค่ากว่าการดำเนินการด้วยตนเองอย่างไม่ต้องสงสัย ไร้ความเสี่ยงใด ๆ ทั้งสิ้น
 • นายจ้างสามารถดูแลธุรกิจของตนเองได้โดยไม่ต้องกังวลใจใด ๆ

จากข้อมูลทั้งหมดนี้คงทำให้นายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าวสำหรับเข้ามาทำงานเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ส่วนนายจ้างคนไหนที่กำลังมองหาแรงงานอยู่แต่ไม่อยากดำเนินการด้วยตนเอง กลัวเกิดข้อผิดพลาด เสียเงินไม่คุ้ม แต่ไม่แน่ใจจะจ้างกับบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ไหนดี?

บริษัท จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด (Jobs Worker Services) บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวครบวงจร ให้บริการแบบ One Stop Service มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดหาแรงงานมาอย่างยาวนาน ดูแลโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ แรงงานพม่า ลาว กัมพูชา ไม่มีปัญหาใด ๆ สะดวก รวดเร็วทันใจ มีแรงงานตามที่คาดหวังแน่นอน