การปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และคำขออนุญาตของแรงงานต่างด้าว

การปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และคำขออนุญาตของแรงงานต่างด้าว

อย่างที่คนไทยรู้กันดีว่าแรงงานต่างด้าวถือเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริการ และอื่น ๆ แต่การจะนำแรงงานเหล่านี้เข้ามาทำงานกับองค์กรของตนเองก็ต้องผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องและดำเนินการตาม MOU และในขั้นตอนของการตรวจลงตรากับขั้นตอนการทำเรื่องคำขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยเพื่อทำงานก็ได้มีการปรับลดค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษ ลองมาเช็กรายละเอียดทั้งหมดเลย

การปรับลดค่าธรรมเนียมตรวจลงตราและคำขออนุญาตแรงงานต่างด้าว

หลังจากมีการประชุมหารือกันในวาระ ครม. ล่าสุดก็มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอเรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปของแรงงานต่างด้าว สำหรับแรงงานที่เข้ามาเพื่อทำงานตามเงื่อนไข MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดโดยสรุป มีดังนี้

  1. กระทรวงมหาดไทยทำการออกกฎกระทรวงตาม พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปของแรงงานต่างด้าว สำหรับแรงงานที่เข้ามาถูกต้องตามเงื่อนไข MOU เหลือเพียง 500 บาท (จากเดิม 1,900 บาท) มีผลการบังคับใช้เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น 4 ปี ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้ยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเรียบร้อย
  2. กระทรวงการต่างประเทศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว
  3. กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดดังกล่าวเพื่อให้เหล่าบรรดานายจ้าง องค์กร บริษัทต่าง ๆ รวมถึงตัวแรงงานต่างด้าวรับรู้เกี่ยวกับการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมทั้งหมดเมื่อมีผลบังคับใช้งานอย่างเป็นทางการ

จุดประสงค์ของการปรับลดค่าธรรมเนียม

จากข้อประกาศเกี่ยวกับการปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปของแรงงานต่างด้าว สำหรับแรงงานที่เข้ามาเพื่อทำงานตามเงื่อนไข MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะพบว่าจุดประสงค์สำคัญคือเรื่องของต้องการสร้างแนวทางส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานกับแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยอาศัยบันทึกข้อตกลง MOU ลดปริมาณแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาทำงานในประเทศไทย การลักลอบเข้าเมือง และจัดสรรให้แรงงานหลัก ๆ ทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ดำเนินการให้ถูกต้องตามระบบ

เป็นการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศชาติ ลดความเดือดร้อนต่อนายจ้างที่จำเป็นต้องใช้บริการแรงงานต่างด้าวเพื่อการขับเคลื่อนและเติบโตทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตสินค้า ภาคบริการ ภาคการเกษตร ภาคการขนส่งและการส่งออก ฯลฯ แรงงานต่างด้าวทุกคนสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ตามอัตราใหม่ที่ระบุเอาไว้เลย

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รับการอนุมติให้ใช้กับทั้งการต่อใบอนุญาตทำงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 และ แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

สนใจจ้างแรงงานต่างด้าวต้องเริ่มต้นยังไง

จากข้อมูลเรื่องการปรับลดค่าธรรมเนียมของแรงงานต่างด้าว อาจทำให้หลายองค์กรเริ่มต้นใจที่จะดึงแรงงานเหล่านี้เข้ามาเป็นผู้ช่วยให้กับธุรกิจของตนเอง จึงเกิดข้อสงสัยว่าต้องเริ่มต้นยังไงให้ได้แรงงานที่ถูกต้องอันเป็นไปตามข้อกำหนดของ MOU 

จริงแล้วนายจ้างสามารถดำเนินการด้วยตนเองได้แต่จะมีขั้นตอนอันแสนยุ่งยาก รายละเอียดจุกจิกเยอะ แถมยังต้องคอยอัปเดตข้อมูลใหม่ตลอดเพื่อลดข้อผิดพลาดและการเสียเวลาดำเนินการใหม่ทั้งหมด ด้วยเหตุนี้นายจ้างส่วนมากจึงนิยมเลือกใช้บริการกับบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องวุ่นวายด้วยตนเอง แค่ชำระเงินตามค่าใช้จ่ายที่ระบุเอาไว้ก็รอต้อนรับแรงงานที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ซึ่งทาง จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศถือเป็นทางเลือกที่อยากแนะนำให้กับทุกองค์กรได้ใช้บริการ มีบริการแบบครบวงจรตามคอนเซปต์ “One Stop Service” บริการแห่งเดียวเบ็ดเสร็จ ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่อื่นให้ยุ่งยาก ประหยัดเวลา เซฟต้นทุน ได้แรงงานตรงกับจุดประสงค์ ทำงานอย่างมีระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีนอกใน ทุกขั้นตอนตามข้อกฎหมายที่กำหนดเอาไว้

ทีมงานของ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญ อัดแน่นด้วยประสบการณ์ด้านนี้แบบเฉพาะทางมานานมากจึงรู้ขั้นตอน วิธี พร้อมอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องของการนำเข้าแรงงานต่างด้าว การต่ออายุ และกฎมาย เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ออกมาทั้งหมด

ไม่ใช่แค่การนำเข้าแรงงานต่างด้าวเท่านั้นแต่เรายังมีบริการเสริมอื่น ๆ เช่น การต่ออายุเอกสาร ต่ออายุหนังสือทุกประเภท ยินดีอำนวยความสะดวกในทุกด้าน หรือถ้ามีข้อสงสัยอื่นใดสามารถสอบถามข้อมูลได้ทันที ยินดีนำเสนอรายละเอียดที่ถูกต้อง เหมาะกับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 

สามารถติดต่อบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร

การปรับลดค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปของแรงงานต่างด้าว สำหรับแรงงานที่เข้ามาเพื่อทำงานตามเงื่อนไข MOU อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยให้ใช้กับทั้งการต่อใบอนุญาตทำงานต่างด้าวตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 และ แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ถือเป็นอีกสิ่งดี ๆ ต่อทั้งนายจ้าง แรงงานต่างด้าว และระบบเศรษฐกิจของเมืองไทย สามารถทำตามรายละเอียดที่ระบุไว้ได้เลย