การทำ MOU Return สัญชาติกัมพูชา ถูกต้องตามกฎหมาย

การทำ MOU Return สัญชาติกัมพูชา ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับการทำ MOU Return สัญชาติกัมพูชา คือ รูปแบบดำเนินการของแรงงานกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแต่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายแบบครบถ้วนทั้งแรงงานที่ไม่มีเอกสาร ใบอนุญาตหรือวีซ่าหมดอายุ ไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ ขึ้นทะเบียนไม่ทัน ไม่สำเร็จ มีเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวแล้วเข้ามาทำงานในเมืองไทย ฯลฯ จำเป็นต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการลักลอบอยู่อาศัยและทำงานในเมืองไทยแบบผิดกฎหมาย นายจ้างไม่ถูกลงโทษ แรงงานไม่ถูกส่งกลับประเทศ ซึ่งทาง จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส พร้อมให้บริการแบบครบวงจร

ความสำคัญของการทำ MOU Return สัญชาติกัมพูชา

ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานต่างด้าวกัมพูชาเป็นอีกกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความเหมาะสม ไม่เสี่ยงต่อการถูกลงโทษตามที่กฎหมายได้มีการกำหนดเอาไว้ ซึ่งขั้นร้ายแรงของแรงงานต่างด้าวมีโอกาสถูกส่งกลับประเทศและห้ามเข้ามายังประเทศไทยเป็นเวลา 3 ปี เลยทีเดียว นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่แรงงานสัญชาติกัมพูชาทุกคนหากยังเป็นแรงงานผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสาร วีซ่าหมดอายุ ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่ทัน จำเป็นต้องทำ MOU Return ให้เรียบร้อย จะได้ทำงานกันอย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องความผิดใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ขั้นตอนการทำ MOU Return สัญชาติกัมพูชา

1. นายจ้างและแรงงานต่างด้าวต้องจัดเตรียมเอกสารแรงงานต่างด้าวทั้งหมดของตนเองจากนั้นยื่นให้กับบริษัทตัวแทนนำเข้าคนต่างด้าว จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส เพื่อดำเนินการต่อโดยเอกสารประกอบไปด้วย

1.1 นายจ้างบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 5 ชุด
 • แผนที่บ้าน 5 ชุด

1.2 นายจ้างนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน 5 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม 5 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม 5 ชุด

กรณีไม่ใช่เจ้าบ้านต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
 • หนังสือยินยอมการให้เช่าสถานที่

1.3 เอกสารของแรงงานต่างด้าว

 • รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวของแรงงานขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 6 ใบ
 • สำเนาเอกสารเก่าของแรงงานต่างด้าว ได้แก่ สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า

1.4 ประเภทงานรับเหมาะก่อสร้าง

 • สำเนาสัญญาการรับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ โฉนดที่ดินของสถานที่ก่อสร้างในสัญญา
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านคู่สัญญา (ผู้ว่าจ้าง)
 • แผนที่ของสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

1.5 ประเภทงานร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอย หรือกิจการอื่น ๆ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่ เช่น แรงงานการเกษตร ต้องเพิ่มเอกสารโฉนดที่ดินเจ้าของที่ดิน เป็นต้น

1.6 กรณีมีการเช่าสถานที่

 • เอกสารสัญญาเช่า
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ให้เช่า)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ให้เช่า)
 • แผนที่สถานที่ให้เช่า

2. รวบรวมเอกสารทั้งหมดยื่นให้กับ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำตามขั้นตอนถัดไปทั้งหมดโดยที่ตัวนายจ้างและลูกจ้างจะได้รับความสะดวกอย่างมาก 

3. จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส ยื่น – รับแบบคำร้องในการขอนำคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเพื่อเข้ามาทำงานในเมืองไทย ณ สำนักจัดหางานจังหวัด

4. จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส ยื่นคำร้องในการขอนำคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาเพื่อเข้ามาทำงานในเมืองไทย ณ สถานทูตกัมพูชา

5. ส่งเอกสารข้อมูลพาสปอร์ตและรูปถ่ายแรงงานไปยังสำนักจัดหางานประเทศกัมพูชาเพื่อทำการขอบัญชีรายชื่อแรงงาน หรือ Name List

6. ยื่น – รับ บัญชีรายชื่อแรงงานกัมพูชา จ่ายค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาต 2 ปี ณ สำนักจัดหางานจังหวัด

7. ยื่น – รับ บัญชีรายชื่อแรงงานกัมพูชาที่ได้รับอนุมติจากกรมการจัดหางานแล้วส่งต่อไปยังสถานทูตกัมพูชาเพื่อรอกำหนดวันรับแรงงาน

8. จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จะนัดแรงงานให้เดินทางไปจังหวัดสระแก้วเพื่อดำเนินการด้านเอกสารในการอยู่เมืองไทย

9. ทำวีซ่า 2 ปี ตรวจสุขภาพแรงงาน เข้าอบรมที่ศูนย์อบรมเพื่อเตรียมพร้อมรับใบอนุญาตทำงาน 2 ปี

10. แรงงานเดินทางกลับที่พัก 

11. นำใบรับรองแพทย์ที่ตรวจเรียบร้อยกับเอกสารที่แจ้งเข้าแรงงานยื่นต่อ สำนักจัดหางานจังหวัด

สิ่งที่แรงงานจะได้รับหลังทำ MOU Return สัญชาติกัมพูชา

 • ใบอนุญาตทำงานระยะเวลา 2 ปี (Work Permit)
 • วีซ่าการทำงานระยะเวลา 2 ปี (Visa)
 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • เอกสารผลการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ใบรับรองแพทย์ ประกันสุขภาพ 6 เดือน

เมื่อดำเนินการทำ MOU Return เรียบร้อย แรงงานสัญชาติกัมพูชาทุกคนจะสามารถทำงานในเมืองไทยได้เป็นเวลา 4 ปี แบ่งเป็น 2 ปีแรก และต่ออายุเพิ่มเติมอีก 2 ปี 

ทำไมถึงควรทำ MOU Return กับ Jobs Worker Service

Jobs Worker Service คือ ผู้ให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวและรับต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวทุกประเภท จึงมีความเชี่ยวชาญแบบเฉพาะทางสำหรับดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 100% นายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องกังวลใจใด ๆ ทั้งสิ้น ทีมงานมีการอัปเดตข่าวสารใหม่ล่าสุดอยู่เสมอ ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี เป็นผู้ให้บริการแบบ One Stop Services เจ้าแรก ๆ ของเมืองไทยด้านนี้โดยเฉพาะ คุ้มค่ากับการลงทุน ไม่ต้องเสียเวลาทำด้วยตนเองให้ยุ่งยากอีกต่อไป

การทำ MOU Return สัญชาติกัมพูชา เป็นอีกขั้นตอนสำคัญของแรงงานที่มีปัญหาด้านการอยู่อาศัยและทำงานในเมืองไทยแบบผิดกฎหมาย หากดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกอย่างก็ไม่ต้องกังวลใจในการทำงาน ซึ่งปัจจุบันไม่ได้มีความยุ่งยากใด ๆ ทั้งสิ้นเพียงแค่เลือกใช้บริการกับ จ๊อบส์ เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส เท่านั้น